Nieuws2020-06-08T12:57:38+02:00

Nieuws DirAct IT

DirAct It voorstel verlenging looptijd obligatie tegen hogere rente

3 oktober 2022|Diract IT|

Almere, 3 oktober 2022 Beste Obligatiehouders, Zoals vrijdag 30 september jongstleden aan de Stichting Obligatiehoudersbelangen gemeld is DirAct IT afgelopen donderdag geconfronteerd met het onverwachte bericht dat onze huisbankier Rabobank haar deel van de herfinanciering van DirAct IT niet gestand zou doen voor de verlangde aflossingsdatum. Hierdoor is het

Aflossingsbericht DirAct It 21-7-2022

21 juli 2022|Diract IT|

Almere, 21 juli 2022 Zoals wij in de vergadering van obligatiehouders op 26 april jongstleden hebben aangegeven en toegelicht, zullen wij op 6 oktober van dit jaar de obligatielening die wij via de NPEX-effectenbeurs hebben afgesloten, aflossen. In oktober 2017 hebben wij voor de financiering van de groei van

Halfjaarbericht H1 2022 DirAct It

21 juli 2022|Diract IT|

Juli, 2022 Persbericht NPEX inzake DirAct It Resultaten eerste jaarhelft 2022 Aanhoudende groei in klanten en omzet In de eerste helft van 2022 is de omzetgroei iets afgevlakt ten opzichte van eerdere periodes, maar met een stijging van ruim 9% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021

Halfjaarbericht H2 2021 DirAct It

23 februari 2022|Diract IT|

Februari, 2022 Persbericht NPEX inzake DirAct It Resultaten 2021 Positieve trend zet verder door De strategie die zo’n vijf jaar geleden is ingezet komt ook in 2021 weer duidelijk tot uiting. De positieve trend die de afgelopen jaren al duidelijk was, wordt steeds beter zichtbaar. De groei in het

Halfjaarbericht H1 2021 DirAct It

14 september 2021|Diract IT|

14 september 2021 Persbericht NPEX inzake DirAct It Resultaten eerste jaarhelft 2021 Verdere stijging klanten en omzet De positieve ontwikkeling die zich in de tweede helft van het vorig jaar had ingezet, heeft in de eerste helft van dit jaar doorgezet. In deze periode hebben wij 7 nieuwe klanten

Halfjaarbericht H2 2020 DirAct It B.V.

24 februari 2021|Diract IT|

Halfjaarbericht Diract: Resultaten 2020 Klanten en omzet In 2020 heeft DirAct It 12 nieuwe Ceyenne WMS klanten mogen verwelkomen (2019: 8). De tweede jaarhelft liet met 8 nieuwe klanten een forse verbetering zien vergeleken met de eerste 6 maanden waarin de lockdown ons commercieel parten speelde. De omzet groeide

Persbericht DirAct It Resultaten H1 2020

10 september 2020|Diract IT|

Klanten en omzet In de eerste helft van 2020 heeft DirAct It 4 nieuwe Ceyenne WMS klanten mogen verwelkomen. Op het moment van het verschijnen van dit bericht zijn dat er 8 (in gehele kalenderjaar 2019: 8 nieuwe klanten). Klik hier voor het volledige bericht.

Ga naar de bovenkant