Geld Storten? Klik hier voor meer informatie

Beleggen bij NPEX

Via NPEX kunt u rechtstreeks beleggen in snelgroeiende ondernemingen in het midden- en grootbedrijf. Door te beleggen in deze ambitieuze ondernemingen kunt u als belegger een mooi rendement realiseren. 

U kunt via NPEX op twee manieren beleggen in deze ondernemingen. Dit doet u via een inschrijving op een emissie of via een aankoop op de NPEX-effectenbeurs. De obligaties of certificaten van aandelen zijn na uitgifte verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs. En de ondernemer? Die kan door het ​​verkrijgen van financiering ​doorgroeien en zijn ambities waarmaken.

Kijk voor onze noteringen op de NPEX-effectenbeurs.

Uw voordelen als belegger bij NPEX

Hoge rentes op obligaties

Aandelen, fondsen, obligaties en warrants zijn verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs

De effecten worden ondergebracht bij Euroclear Nederland

Onafhankelijke toetsing en deskundige beoordeling van de ondernemingen

Beleg samen met particuliere, zakelijke en institutionele beleggers

Toegang tot uitgebreide & begrijpelijke informatievoorziening

Rechtstreeks beleggen in verschillende soorten ondernemingen

Het openen van een NPEX-rekening is geheel gratis

Beleggingsproducten

Obligaties

Het rentepercentage van de obligatieleningen die op NPEX worden uitgegeven is relatief hoog. De vaste rente, die maandelijks betaald wordt, ligt op jaarbasis tussen de 5-10%. De hoogte van de rente is afhankelijk van het trackrecord van het bedrijf, de financiële ratio’s en andere relevante zaken. De looptijden van de obligatieleningen op NPEX zijn 4 tot 7 jaar. De obligaties zijn verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.

Aandelen

U kunt certificaten van aandelen van ondernemingen kopen en desgewenst later weer verkopen. Het rendement op deze aandelen is afhankelijk van de groei en de winstontwikkeling van de onderneming waarin wordt belegd. ​Ondernemingen kunnen besluiten dividend uit te keren.

Warrants

U kunt via NPEX warrants kopen en verkopen. Een warrant is een verhandelbaar financieel instrument dat gedurende een vooraf vastgestelde periode het recht geeft om een bepaald aantal aandelen tegen een vooraf vastgestelde koers te verwerven. Een warrant wordt uitgegeven door de uitgevende instelling. Een warrant geeft niet de verplichting tot het kopen van de onderliggende financiële instrumenten. De waarde van een warrant volgt over het algemeen de waarde van het onderliggende financiële instrument.

Beleggingsfondsen

Via NPEX kunt u beleggen in beleggingsfondsen van verschillende aanbieders. Deze fondsen worden beheerd op basis van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op de fondspagina van de aanbieder plaatst NPEX alle relevante ​documenten en nieuwsberichten.

Converteerbare Obligaties

Converteerbare obligaties (ook wel convertibles genoemd) zijn obligaties die gedurende de looptijd van de obligaties kunnen worden omgezet in (certificaten van) aandelen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Als de houder van de converteerbare obligatie besluit om van zijn recht gebruik te maken om de obligatie in te wisselen voor (certificaten van) aandelen, dan wordt vreemd vermogen omgezet in eigen vermogen van een onderneming.

Veelal zijn (certificaten van) aandelen waarin de converteerbare obligaties kunnen worden geconverteerd al op een beurs genoteerd, maar er zijn ook situaties waarin nog niet sprake is van een beursnotering. Dan kan de conversieprijs gerelateerd worden aan een tussentijdse aandelentransactie of een waardering opgesteld door een (externe) deskundige. Bij conversie wordt dan veelal een korting gegeven op de aldus vastgestelde waarde van het (certificaat van) aandeel.

De obligatiehouder wordt (certificaat van) aandeelhouder en ontvangt in plaats van rente een dividend voor zover dat in het dividendbeleid van de onderneming is voorzien. Bij een beursnotering kunnen de verkregen (certificaten van) aandelen op de beurs verkocht worden. Als er geen beursnotering is, zal verkoop van de aandelen plaats kunnen vinden bij een (gedeeltelijke) verkoop van de onderneming. Converteerbare obligaties worden vaak met een nominale waarde van € 1.000 uitgegeven.

Cumulatief Preferente Aandelen

Een cumulatief preferent aandeel is een aandeel waarop met voorrang een vast dividend (percentage van de nominale waarde) wordt uitgekeerd. Dividenden worden eerst uitgekeerd aan preferente aandeelhouders voordat dividenden worden uitbetaald aan gewone aandeelhouders.

Wordt na een slecht jaar geen dividend uitgekeerd op de cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen, dan krijgt men op deze cumulatief preferente aandelen bij winstherstel alsnog dividend over het jaar waarin het dividend is gepasseerd (cumulatief). Gewone aandelen geven daar geen recht op. Soms zijn cumulatief preferente aandelen ook winstdelend. Dan wordt naast het cumulatief preferente dividend ook nog een gedeelte van de overwinst in enig jaar uitgekeerd. Dit dividend is dan niet cumulatief.

Cumulatief preferente aandelen worden meestal in coupures met een nominale waarde van € 1.000 uitgegeven met een bepaalde looptijd van bijvoorbeeld 5 of 7 jaar. Na deze periode worden deze aandelen, als de onderneming daartoe financieel in staat is, veelal tegen de nominale waarde weer ingekocht en daarna ingetrokken. De belegger ontvangt dan zijn inleg weer terug. Daarmee lijkt het cumulatief preferente aandeel vanwege de voorgenomen inkoop na een aantal jaar enigszins op een achtergestelde obligatie met een vast rendement. Echter, het risicoprofiel is anders vanwege het aandelenkarakter. Cumulatief preferente aandelen worden meestal via een administratiekantoor uitgegeven, die tegen de cumulatief preferente aandelen, certificaten uitgeeft welke op de beurs genoteerd worden.