Geld Storten? Klik hier voor meer informatie

Weloverwogen beslissing

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Echter, NPEX laat niet iedere onderneming toe op de NPEX-effectenbeurs. Ondernemingen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Ze worden doorgelicht door onafhankelijke partijen, welke beoordelen of de plannen van de ondernemingen een goede kans van slagen hebben én goed zijn onderbouwd. Wij geven u uitgebreide informatie op basis waarvan u zelf kunt besluiten wel of niet te beleggen in de onderneming. Ondanks zorgvuldig onderzoek blijft beleggen risico’s met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk uw beleggingen te spreiden en alleen te beleggen met vermogen dat u kunt missen.

Via de NPEX-effectenbeurs kunt u beleggen in verschillende soorten ​effecten en ondernemingen. Iedere belegging is uniek en heeft zijn eigen kenmerken en risico’s. U krijgt geen advies van NPEX als u belegt via de NPEX-effectenbeurs. ​U maakt zelf weloverwogen uw keuze. Dat wordt in vaktermen ‘execution only’ genoemd.

Weloverwogen beslissing

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Echter, NPEX laat niet iedere onderneming toe op de NPEX-effectenbeurs. Ondernemingen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Ze worden doorgelicht door onafhankelijke partijen, welke beoordelen of de plannen van de ondernemingen een goede kans van slagen hebben én goed zijn onderbouwd. Wij geven u uitgebreide informatie op basis waarvan u zelf kunt besluiten wel of niet te beleggen in de onderneming. Ondanks zorgvuldig onderzoek blijft beleggen risico’s met zich meebrengen. Het is dan ook belangrijk uw beleggingen te spreiden en alleen te beleggen met vermogen dat u kunt missen.

Via de NPEX-effectenbeurs kunt u beleggen in verschillende soorten ​effecten en ondernemingen. Iedere belegging is uniek en heeft zijn eigen kenmerken en risico’s. U krijgt geen advies van NPEX als u belegt via de NPEX-effectenbeurs. ​U maakt zelf weloverwogen uw keuze. Dat wordt in vaktermen ‘execution only’ genoemd.

  

Disclaimer

Waarom ziet u bij de NPEX-noteringen de tekst: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”?

Investeringsaanbiedingen aan het publiek moeten in beginsel plaatsvinden op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Er gelden enkele wettelijke vrijstellingen voor deze prospectusplicht. Wanneer de aanbieding bijvoorbeeld onder de grens van €5 miljoen blijft, hoeft geen prospectus opgemaakt te worden dat moet worden goedgekeurd door de AFM.

De gedachte hierachter is dat deze kosten lager zouden moeten uitvallen wanneer het bedrag van uitgifte relatief laag is, zoals het geval is bij uitgiftes door het MKB. Omdat NPEX veel waarde hecht aan beleggersbescherming, verlangt NPEX van ondernemingen die effecten uitgeven via NPEX, een informatiedocument dat qua informatievoorziening vergelijkbaar is met een prospectus zoals dat is goedgekeurd. Wij noemen dit ook een prospectus.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is eist de AFM dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt middels de vrijstellingsvermelding. Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de investeringsaanbieding, maar informeert u uitsluitend over het feit dat deze is vrijgesteld.

Disclaimer

Waarom ziet u bij de NPEX-noteringen de tekst: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”?

Investeringsaanbiedingen aan het publiek moeten in beginsel plaatsvinden op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Er gelden enkele wettelijke vrijstellingen voor deze prospectusplicht. Wanneer de aanbieding bijvoorbeeld onder de grens van €5 miljoen blijft, hoeft geen prospectus opgemaakt te worden dat moet worden goedgekeurd door de AFM.

De gedachte hierachter is dat deze kosten lager zouden moeten uitvallen wanneer het bedrag van uitgifte relatief laag is, zoals het geval is bij uitgiftes door het MKB. Omdat NPEX veel waarde hecht aan beleggersbescherming, verlangt NPEX van ondernemingen die effecten uitgeven via NPEX, een informatiedocument dat qua informatievoorziening vergelijkbaar is met een prospectus zoals dat is goedgekeurd. Wij noemen dit ook een prospectus.

Wanneer een vrijstelling van toepassing is eist de AFM dat dit duidelijk bekend wordt gemaakt middels de vrijstellingsvermelding. Deze vrijstellingsvermelding zegt niets over de kwaliteit van de investeringsaanbieding, maar informeert u uitsluitend over het feit dat deze is vrijgesteld.

Kennis en ervaring vragenlijst

NPEX is wettelijk verplicht om bij al haar beleggers de kennis en ervaring in te winnen ten aanzien van de ‘execution-only’ beleggingsdienstverlening en de financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u zich voldoende bewust bent van de risico’s van beleggen zonder advies (execution-only) in certificaten van aandelen en achtergestelde obligaties. Wij geven u een waarschuwing als u mogelijk niet over voldoende kennis en ervaring beschikt.

Kennis en ervaring vragenlijst

NPEX is wettelijk verplicht om bij al haar beleggers de kennis en ervaring in te winnen ten aanzien van de ‘execution-only’ beleggingsdienstverlening en de financiële instrumenten die verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Op basis van uw antwoorden beoordelen wij of u zich voldoende bewust bent van de risico’s van beleggen zonder advies (execution-only) in certificaten van aandelen en achtergestelde obligaties. Wij geven u een waarschuwing als u mogelijk niet over voldoende kennis en ervaring beschikt.

Toezicht AFM en DNB

NPEX is een beleggingsonderneming met een MTF-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NPEX staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

De geldposities van beleggers zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.

Sinds april 2018 heeft NPEX een MTF-vergunning en worden de effecten ondergebracht bij Euroclear Nederland. Dit betekent dat de effecten die NPEX als aangesloten instelling voor u bewaart, wettelijk beschermd zijn en daarmee de best mogelijke bescherming voor u biedt.

Toezicht AFM en DNB

NPEX is een beleggingsonderneming met een MTF-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). NPEX staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank (DNB).

De geldposities van beleggers zijn ondergebracht in een aparte stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf, en staan daarmee los van de operationele activiteiten van NPEX.

Sinds april 2018 heeft NPEX een MTF-vergunning en worden de effecten ondergebracht bij Euroclear Nederland. Dit betekent dat de effecten die NPEX als aangesloten instelling voor u bewaart, wettelijk beschermd zijn en daarmee de best mogelijke bescherming voor u biedt.