Wat is een NPEX Growth obligatie?

NPEX Growth is een NPEX label speciaal voor jonge (snel)groeiende ondernemingen met een financieringsbehoefte tussen de € 500.000 en € 1.500.000.

De obligaties hebben een nominale waarde van € 100,- en zijn verhandelbaar op het platform van NPEX. De Stichting Obligatiehoudersbelangen is ook bij deze obligaties betrokken.

De onderneming zal getoetst en deskundig beoordeeld worden door een onafhankelijke Corporate Finance partij. Wij noemen dit de Limited Sanity Check. Er zal rekening worden gehouden met de aard en omvang van de onderneming.

De onderneming stelt naast het formele NPEX-informatie memorandum het bekende AFM informatiedocument of ebi-document beschikbaar aan beleggers. De twee documenten worden samen opgesteld met een effectenadvocaat en door hen aangemeld bij de AFM.

Er wordt ook een online bedrijfspagina aangemaakt van de onderneming op de website van NPEX. Via de bedrijfsprofielpagina zijn alle documenten inclusief de laatste jaarrekening beschikbaar.

Wat is een Limited Sanity Check?
Een Limited Sanity Check is een Corporate Finance kantoor gespecialiseerd in bedrijfsfinanciën die de onderneming en de bijbehorende risico’s van de ondernemer analyseert. Hun bevindingen worden samengevat in een rapport dat wordt voorgelegd aan NPEX. Zowel de resultaten van de Limited Sanity Check als andere financiële gegevens worden door een advocaat in een officieel document verwerkt.

NPEX obligatie NPEX Growth obligatie 
Nominale waarde: € 100 per obligatie Nominale waarde: € 100 per obligatie
Financiering vanaf € 500.000 Financiering vanaf € 500.000 tot € 1.500.000
Onderneming bestaat minimaal 3 jaar Onderneming bestaat minimaal 1 jaar
Afgelopen drie jaar 1x winstgevend geweest Schaalbaar businessmodel
Informatie Memorandum Informatie Memorandum
Een bewezen track record Tenminste 12 maand omzet

Wat zijn de voordelen van NPEX-Growth?

  • Financieringsbereik: NPEX-Growth biedt financiering voor bedragen tussen € 500.000 en € 1.499.500. Dit is ideaal voor bedrijven die op zoek zijn naar substantiële financiële ondersteuning voor hun groeiplannen​​.
  • Deskundige Beoordeling: Bedrijven worden getoetst en deskundig beoordeeld door een onafhankelijke Corporate Finance partij via de ‘Limited Sanity Check’, wat zorgt voor een grondige evaluatie van de bedrijfsplannen en -potentieel​​.
  • Toegankelijkheid van Informatie: Bedrijven die financiering via NPEX-Growth ophalen stellen uitgebreide informatie beschikbaar aan beleggers, inclusief een NPEX-informatie memorandum. Dit verbetert de transparantie en helpt potentiële investeerders om geïnformeerde beslissingen te nemen​.
  • Flexibele Voorwaarden: Er zijn geen strikte winstvereisten voor de afgelopen jaren, waardoor ook bedrijven die nog in de beginfase van winstgeneratie zijn, in aanmerking kunnen komen voor financiering​​.
  • Ondersteuning van Groeidoelstellingen: NPEX-Growth is ideaal voor scale-up bedrijven die over een uniek product beschikken. Cruciaal hierbij zijn innovatie en impact. Dit kan variëren van concrete product- of technologische vernieuwingen tot het onderscheidend oplossen van een specifiek probleem.

Uitgangspunten

 • De financiering via NPEX is tussen € 500.000 en € 1.499.500 met een looptijd tot 5 jaar.

 • De onderneming bestaat minimaal 1 jaar.

 • Er is geen winst vereiste over de afgelopen jaren.

 • Er dient minimaal een jaarverslag met samenstellingsverklaring beschikbaar te zijn.

 • De onderneming heeft een bewezen track record.

 • De onderneming heeft een groeidoelstelling en wil daarvoor de financiering via NPEX aantrekken.

Succesvolle NPEX-Growth

Voorbeelden van succesvolle NPEX-Growth zijn de volgende ondernemingen: