Geld Storten? Klik hier voor meer informatie
Meer informatie

Kostenoverzicht

NPEX-rekening Gratis
Geldopname/ storting Gratis
Inschrijfkosten emissie* 1% – ​eenmalig per emissie
0,5% – eenmalig per emissie voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
Servicekosten** 0,05% – ​maandelijks
Transactiekosten NPEX-effectenbeurs*** 0,5% met een minimum van € 2,50 per transactie

* Tenzij een ander tarief expliciet is vermeld.
** Tarieven geldend voor nieuwe emissies vanaf 1 september 2016.
*** Niet van toepassing op open-end fondsen; hierbij is verhandeling kosteloos.

Toelichting op de kosten voor u als belegger

Over onze tarieven zijn wij helder en transparant. U kunt als particulier of als bedrijf (zakelijk) een rekening bij ons openen. Deze NPEX-rekening is gratis.
De inschrijfkosten bij emissies zijn ​eenmalig 1% over het ingeschreven bedrag.
De servicekosten bij obligaties zijn maandelijks 0,05% over de nominale waarde van de obligatie en worden verrekend met de (maandelijkse) rentebetaling.
Het storten en het opnemen van geld ​is gratis.
Koopt of verkoopt u uw effecten op de NPEX-effectenbeurs? Voor transacties op de NPEX-effectenbeurs betaalt u 0,5% transactiekosten, met een minimum van € 2,50 per transactie. 

Rekenvoorbeeld obligatielening

Emissiekosten

NPEX berekent 1% emissiekosten.
Voorbeeld: Als u een obligatie koopt van € 1.000 nominaal, dan betaalt u
€ 1.000 + € 10 = € 1.010.

Maandelijkse servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05%. De servicekosten worden verrekend met de maandelijks te ontvangen rente.
Bij een nominale waarde van € 1.000 per obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten.
Voorbeeld: Stel dat de maandelijkse couponrente € 5,00 bruto bedraagt, dan ontvangt u
€ 5,00 – € 0,50 = € 4,50 per maand.