Geld Storten? Klik hier voor meer informatie

Kostenoverzicht

NPEX-rekening Gratis
Geldopname/ storting Gratis
Inschrijfkosten emissie 1% – ​éénmalig per emissie, tenzij een ander tarief expliciet is vermeld
0,5% – éénmalig per emissie voor inschrijvingen op certificaten van aandelen vanaf € 500.000
Servicekosten Maandelijks 0,05% / jaarlijks 0,6%*
Conversiekosten € 5 plus 1% van de waarde van de te converteerbare effecten met een maximum van € 1.000**
Uitoefenen optierechten
€ 5 plus 1% van de waarde bij uitoefening van de te verkrijgen effecten met een maximum van € 1.000**
Transactiekosten NPEX-effectenbeurs 0,5% per transactie***

* Tarieven geldend voor nieuwe emissies vanaf 1 september 2016 bij obligaties en (certificaten van) cumulatief preferente aandelen.
** Tarieven geldend voor nieuwe emissies vanaf 1 januari 2021. Kosten zijn per conversie-handeling bij converteerbare obligaties of uitoefening warrants.
***
Niet van toepassing op open-end fondsen; hierbij is verhandeling kosteloos. Per 3-4-2023 is het minimumbedrag van € 2,50 per transactie komen te vervallen.

Toelichting op de kosten voor u als belegger

Over onze tarieven zijn wij helder en transparant. U kunt als particulier of als bedrijf (zakelijk) een rekening bij ons openen. Deze NPEX-rekening is gratis.
De inschrijfkosten bij emissies zijn ​eenmalig 1% over het ingeschreven bedrag.
De servicekosten bij obligaties zijn maandelijks 0,05% over de nominale waarde van de obligatie en worden verrekend met de (maandelijkse) rentebetaling.
Het storten en het opnemen van geld ​is gratis. Voor het aanhouden van geld op uw NPEX-rekening ontvangt u geen rente.
Koopt of verkoopt u uw effecten op de NPEX-effectenbeurs? Voor transacties op de NPEX-effectenbeurs betaalt u 0,5% transactiekosten. Verhandeling in open-end fondsen is echter kosteloos.

Rekenvoorbeeld obligatielening

Emissiekosten

NPEX berekent 1% emissiekosten. Als u een obligatie koopt van € 1.000 nominaal, dan betaalt u € 1.000 + € 10 = € 1.010.

Maandelijkse servicekosten

Voor het aanhouden van een obligatie in uw NPEX-rekening betaalt u maandelijks servicekosten van 0,05%. De servicekosten worden verrekend met de maandelijks te ontvangen rente.
Bij een nominale waarde van € 1.000 per obligatie betaalt u 0,05% x € 1.000 = € 0,50 aan servicekosten. Voorbeeld: Stel dat de maandelijkse couponrente € 5,00 bruto bedraagt, dan ontvangt u € 5,00 – € 0,50 = € 4,50 per maand.

In onderstaand overzicht is de maandelijkse bruto en netto couponrente te vinden bij de verschillende jaarlijkse rentepercentages.

Rente per jaar Nominaal € 1.000
Bruto couponrente per maand
Nominaal € 1.000
Netto couponrente per maand
Nominaal € 100
Bruto couponrente per maand
Nominaal € 100
Netto couponrente per maand
7% € 5,84 € 5,34 € 0,58 € 0,53
7,5% € 6,25 € 5,75 € 0,63 € 0,58
7,75% € 6,46 € 5,96 € 0,65 € 0,60
8% € 6,67 € 6,17 € 0,67 € 0,62
8,25% € 6,88 € 6,38 € 0,69 € 0,64
8,5% € 7,09 € 6,59 € 0,71 € 0,66
9% € 7,50 € 7,00 € 0,75 € 0,70
9,25% € 7,71 € 7,21 € 0,77 € 0,72
9,5% € 7,92 € 7,42 € 0,79 € 0,74