Wat is een achtergestelde obligatie?

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een onderneming wordt aangegaan. Als een onderneming geld nodig heeft voor bijvoorbeeld een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de benodigde financiering komen.

De koper (belegger) van de obligatie ontvangt een rentevergoeding. Er is geen aflossingsdruk gedurende de looptijd, aflossen gebeurt aan het einde van de looptijd. Door de achterstelling neemt het garantievermogen van de onderneming toe en verbetert de financierbaarheid. Het uitgeven van achtergestelde obligaties kan een goed alternatief zijn voor het uitgeven van certificaten van aandelen.

Voordelen

 • Door achterstelling verbetert het garantie vermogen

 • De onderneming is minder afhankelijk van de bank

 • Geen verwatering van aandelenbelangen

 • Extra publiciteit, nieuwe klanten en ambassadeurs

Voordelen volgens de Europese Commissie

 • Genoteerde ondernemingen groeien gemiddeld harder in omzet en personeel dan niet genoteerde ondernemingen

 • Verminderde afhankelijkheid van financiers

 • Gemakkelijker toegang tot eigen en vreemd vermogen financiering

 • Een betere merkherkenning en publieke bedrijfsherkenning

Uitgangspunten

Uw onderneming bestaat minimaal 3 jaar, waarvan tenminste 1 jaar winstgevend is afgesloten.

Er staat een solide organisatie, waarvan de continuïteit is gewaarborgd.

De minimum financiering via de NPEX regulier Obligatie is € 1.500.000 (wilt u liever een lager bedrag? Kijk bij onze Growth-Obligatie)

“8 redenen om uw onderneming te financieren middels een achtergestelde obligatie”

Voorbeelden financiering

 • De groei van uw onderneming

 • Verkrijgen van (extra) werkkapitaal

 • Investeringen in sales en marketing

 • Investeringen in hard- en software

 • Investeringen in gekwalificeerd personeel

 • Herfinanciering bestaande leningen (gedeeltelijk)

 • Uitkoop van aandeelhouders (gedeeltelijk)