Obligatie Rendement Calculator

Obligatie Rendement CalculatorOmschrijving Resultaat
Rente per maand: € -,--
Totaal aantal rente uitkeringen: -
Totale rente: € -,--
Totaal rendement: -%
Totaal rendement in €: € -,--
Effectief rendement op jaarbasis tot aflossing: -%
Jaarlijks rendement op basis van aankoopkoers: -%

Data van rente-uitkeringen:

Rente per maand: De rente op jaarbasis wordt berekend op basis van de nominale waarde. Vervolgens wordt dit gedeeld door 12 maanden en afgerond naar boven op een hele cent.
Totaal aantal rente uitkeringen: Het aantal rente uitkeringen die er in de opgegeven periode plaatsvinden tussen de aankoopdatum en de aflossingsdatum, waarbij rente achteraf wordt uitgekeerd op de betaaldatum. Dus als de aankoopdatum en de betaaldatum gelijk zijn is de 1e rente uitkering één maand later.
Totale rente: De maandelijkse rente keer het aantal rente uitkeringen.
Totaal rendement: Het totale rendement over de gehele looptijd in procenten. Dit bestaat uit de rente uitkeringen + de aflossing minus de aankoopprijs.
Totaal rendement in €: Het totale rendement over de gehele looptijd in euro’s. Dit bestaat uit de rente uitkeringen + de aflossing minus de aankoopprijs.
Effectief rendement op jaarbasis tot aflossing: Berekend door eerst het totale rendement in % te delen door het aantal rente uitkeringen en dit vervolgens te vermenigvuldigen met 12 maanden.
Jaarlijks rendement op basis van aankoopkoers: Berekend door 12 rente uitkeringen te delen door de aankoopprijs
Data van rente-uitkeringen: Tabel met alle rente uitkeringen die binnen de gegeven periode vallen.
Kosten: Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met aankoop-, transactie en servicekosten. Gebruik de netto rente voor de berekening van het netto rendement. Voor de berekening van de servicekosten gebruik 0,6% als rentepercentage.