Veelgestelde vragen2022-07-25T09:40:19+02:00

Vind hier uw antwoord op uw vraag

Heeft u een andere vraag of spreekt u liever direct met iemand?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Over NPEX

Heeft NPEX een vergunning en staat zij onder toezicht?2020-06-06T13:44:09+02:00

Ja, NPEX beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Heeft NPEX een klachtenprocedure?2023-09-20T13:46:42+02:00

NPEX wil succesvol zijn. Dat kan alleen met tevreden cliënten. Het hebben en hanteren van de juiste procedures voor het afhandelen van cliëntreacties/klachten is noodzakelijk. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure en een klachtenformulier opgesteld.

NPEX is op de volgende wijze te bereiken:

Via de website www.npex.nl
Via e-mail: [email protected]
Per telefoon: 070-385 15 30 Op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur.

Per post: NPEX Prinses Margrietplatsoen 76, 2595 BR Den Haag Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag. Het KiFid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.

Is NPEX aangesloten bij KiFiD?2020-06-09T14:03:03+02:00

Ja, NPEX is aangesloten bij KiFiD.

Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig.

Voor meer informatie kijk hier.

Financiering via NPEX

Welke bedrijven komen in aanmerking voor een notering op NPEX ?2023-03-07T12:44:56+01:00

NPEX is met name geschikt voor bedrijven die al enige tijd bestaan en waarvan het product op de markt is. Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw onderneming bestaat minimaal 3 jaar waarvan tenminste 1 jaar winstgevend is afgesloten
  • De onderneming heeft een bewezen track record
  • De minimum financiering via NPEX is € 500.000

Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze new business managers.

Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.

Waarom zou ik kiezen voor een notering op NPEX?2020-06-06T12:37:22+02:00

De redenen om stukken verhandelbaar te maken op een beurs zijn per bedrijf verschillend. De meest voorkomende redenen zijn:

  • het aantrekken van (groei)kapitaal
  • het creëren van liquiditeit in bestaande effecten (exit mogelijkheden voor bestaande aandeelhouders/ beleggers)
  • het creëren van een eigen beleggercommunity
  • het creëren van ‘inflow’ voor beleggingsfondsen
  • het verhogen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt
  • het aanbieden van een beurs voor vermogensoverdracht doeleinden

Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze new business managers. Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.

Kunnen B.V.’s ook genoteerd worden?2020-06-06T12:38:38+02:00

Ja, ook BV’s kunnen genoteerd worden.

Wat kost een notering op NPEX?2020-07-15T10:37:17+02:00

Het tarief dat uw bedrijf vergoedt aan NPEX bestaat uit een éénmalige noteringsfee en een jaarlijkse administratie fee bestaande uit een vast bedrag plus een opslag voor het aantal beleggers in het bedrijf of beleggingsfonds of het belegd vermogen. Hiernaast dienen ondernemingen die kiezen voor een beursintroductie (IPO) ook te beschikken over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus of indien er sprake is van een vrijstelling (het uit te geven bedrag is < € 5 miljoen) een prospectus die aan de eisen van een door NPEX ontwikkeld model voldoet.

Klik hier voor de tarievenpagina voor financiering via NPEX.

Kunnen bestaande aandeelhouders/beleggers worden ingebracht bij NPEX?2020-06-06T12:41:56+02:00

Ja, NPEX heeft hier ruime ervaring mee. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Alle aandeelhouders/ beleggers kunnen in één keer worden ingebracht op initiatief van de onderneming. Na een juridische voorbereiding kunnen alle beleggers en de door deze beleggers gehouden effecten in het fonds in één keer (geautomatiseerd) ingebracht worden in de beleggersadministratie van NPEX. Uw beleggers ontvangen de toegangsgegevens van NPEX waarna zij online inzicht krijgen in de gehouden effecten waarna verhandeling (naar derden of binnen de besloten groep) kan plaatsvinden.
Op initiatief van de aandeelhouder/ belegger. Na een juridische voorbereiding kan de belegger zelfstandig een rekening openen (deelnemer van NPEX worden) en de gehouden effecten middels een inbrengovereenkomst inbrengen in de beleggersadministratie van NPEX. Hierna kan verhandeling van de effecten plaatsvinden. Let op: Alleen beleggers die voldoen aan de eisen van het NPEX Klantintegriteits beleid kunnen worden ingebracht.

Openen NPEX-rekening

Hoe open ik een NPEX-rekening?2020-06-09T14:04:20+02:00

Vul het online aanvraagformulier in via ‘Rekening Openen‘. Nadat wij uw gegevens hebben gecontroleerd sturen wij u een openingsmail met uw gebruikersnaam en een wachtwoordbrief. Met deze inloggegevens kunt u inloggen op ‘Mijn NPEX’. Uw NPEX-rekening wordt geactiveerd op het moment dat u, ter identificatie, een storting vanaf uw tegenrekening heeft gedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het openen van een NPEX-rekening?2020-06-06T16:24:32+02:00

Nee, het openen van een NPEX-rekening is gratis.

Waarom vraagt NPEX om een kopie legitimatie?2020-06-06T16:24:46+02:00

NPEX is een financiële instelling. Dit betekent dat NPEX een kopie van uw paspoort (of identiteitskaart) nodig heeft om u te kunnen identificeren. Aan de hand van uw naam, kunnen wij herleiden of uw tegenrekening bij uw bank toebehoort aan u, wanneer u de identificatiestorting doet.

Wat is een tegenrekening?2020-06-06T16:24:52+02:00

De tegenrekening is een betaalrekening (geen spaarrekening) bij een Europese bank die is gekoppeld aan uw NPEX-rekening. Opnames van uw NPEX-rekening kunnen uitsluitend overgemaakt worden naar deze vaste tegenrekening bij uw bank.

De tenaamstelling van uw tegenrekening moet identiek zijn aan die van uw NPEX-rekening. U geeft de tegenrekening op bij aanmelding bij NPEX. U kunt later wel een storting doen van een andere rekening dan uw tegenrekening als op deze rekening ook de tenaamstelling exact overeenkomt met de naam op de NPEX-rekening.

NPEX maakt gebruik van zogeheten afgeleide identificatie.

Kan iedereen een NPEX-rekening openen?2021-07-22T11:33:23+02:00

Om een NPEX-rekening te kunnen openen dient uw aanvraag te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Wij hebben daarom van u onder andere een geldig kopie legitimatiebewijs en een betaalrekening op uw naam bij een bank in de Europese Unie nodig.

Personen die minderjarig zijn moeten een aparte verklaring overleggen. Deze is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 08:30-17:30 uur, e-mail: [email protected].

Woont u in het buitenland dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de NPEX Service Desk. Indien u een U.S. person bent of mogelijk belastingplichtig in Amerika bent kunt u helaas geen NPEX-rekening openen. U bent een U.S. person als één of meer van de volgende situaties op u van toepassing is: u woont in Amerika, u werkt in Amerika, u heeft een Amerikaans paspoort, u bent in Amerika geboren, u maakt periodiek geld over naar Amerika, u heeft een Amerikaans, woon-, postadres of telefoonnummer, u heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres, u heeft een per adres (P/A) in Amerika.

Waarom moet ik geld storten om een NPEX-rekening te openen?2020-06-06T16:25:07+02:00

NPEX is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van al haar klanten vast te stellen. NPEX maakt gebruik van afgeleide identificatie. Afgeleide identificatie betekent dat u voor het aanvragen van een NPEX-rekening niet persoonlijk bij NPEX langs hoeft te komen. NPEX stelt uw identiteit vast aan de hand van gegevens die wij van uw bank krijgen toegestuurd als u een storting van één van uw bestaande bankrekeningen doet op uw NPEX-rekening (identificatiestorting). Tevens vraagt NPEX u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te mailen of toe te sturen. Deze gegevens vergelijken wij met de gegevens die u aan ons heeft verstrekt bij het openen van uw rekening. Als deze gegevens exact overeenkomen heeft NPEX uw identiteit vastgesteld.

Kan een minderjarige een NPEX-rekening openen en aanhouden?2022-07-25T09:37:42+02:00

Het is voor minderjarigen niet toegestaan zelfstandig orders door te geven. Om een rekening te openen dienen minderjarigen samen met hun wettelijke vertegenwoordiger(s) een formulier ‘NPEX-rekening kind’ in te dienen. Dit formulier is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur, e-mail: [email protected].

De wettelijke vertegenwoordigers van de desbetreffende minderjarige dienen het vermogen van de minderjarige doelmatig te beleggen. Door het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ namens en voor rekening en risico van de minderjarige geeft de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van de risico’s en de gevolgen verbonden aan het beleggen in financiële instrumenten die genoteerd staan op NPEX.

Wij vragen bij het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ een kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort) van de minderjarige en de wettelijke vertegenwoordiger(s). Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking naar de NPEX-rekening vanaf de door u opgegeven tegenrekening (van de minderjarige). Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt.

Kan ik mij ook aanmelden als ik in het buitenland woon of als ik niet beschik over een Nederlands identiteitsdocument?2020-06-09T14:07:01+02:00

Ja, neem in dit geval contact op met de NPEX Service Desk: tel. +3170-385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur, of per e-mail: [email protected] die u een inschrijfformulier zal toesturen.  Mocht u niet over een Nederlands identiteitsdocument beschikken, dan dient u een officieel document te overleggen waaruit uw Tax Identification Number (TIN) blijkt.

Beleggen op NPEX

Wat is de intrinsieke waarde van een effect?2020-06-06T16:08:32+02:00

De intrinsieke waarde van een effect wordt globaal berekend  door het delen van het eigen fondsvermogen door het aantal effecten. Opmerking hierbij is dat fondsen op een andere wijze de intrinsieke waarde kunnen bepalen. Bij open-end fondsen wordt de intrinsieke waarde regelmatig door het fonds herberekend en (via NPEX) gepubliceerd, omdat hier het aantal effecten en dus het eigen vermogen continu kan veranderen. Ook worden binnen open-end fondsen vaak ‘assets’ gekocht en verkocht waardoor het eigen vermogen en dus de intrinsieke waarde dagelijks kunnen fluctueren. Voor de overige fondsen geldt dat de intrinsieke waarde vaak door het fonds wordt berekend naar aanleiding van de periodieke  financiële verslaggeving en hertaxatie van de z.g. ‘onderliggende waarde’.

Hoe kan ik de prestaties van mijn effecten volgen?2020-07-15T10:41:48+02:00

NPEX verwijst voor financiële gegevens, waar mogelijk, naar de site van de onderneming/ fonds. Verder kunt u voor effecten die op de NPEX-effectenbeurs verhandeld worden het aanbod en de transactiehistorie raadplegen. Deze tonen u het actuele aanbod en een overzicht van de effecten die verhandeld zijn en tegen welke prijs. U vind het aanbod en de transactiehistorie op de informatiepagina van de notering onder ‘Aanbod’ .

Hoe wordt de prijs bij een ‘open-end’fonds bepaald?2020-06-06T16:08:47+02:00

Voor effecten in een ‘open-end’ fonds geldt dat de prijs wordt bepaald door de intrinsieke waarde op de uitvoerdatum. Deze is dus niet vooraf bekend.

Hoe weet ik waar ik in moet beleggen?2020-06-06T16:07:51+02:00

NPEX is een handelsplatform en geeft geen adviezen. U moet zelf uw keuze bepalen op basis van de gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw vermogensadviseur(s).

Waarom zit u bij de NPEX-noteringen de tekst: ‘Let op! u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit?2020-06-06T15:51:48+02:00

Investeringsaanbiedingen aan het publiek moeten in beginsel plaatsvinden op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Er gelden enkele wettelijke vrijstellingen voor deze prospectusplicht. Wanneer de aanbieding bijvoorbeeld onder de grens van €5 miljoen blijft, hoeft het opgemaakte prospectus niet te worden goedgekeurd door de AFM. De gedachte hierachter is dat deze kosten lager zouden moeten uitvallen wanneer het bedrag van uitgifte relatief laag is, zoals het geval is bij uitgiftes door het MKB. Omdat NPEX veel waarde hecht aan beleggersbescherming, verlangt NPEX van ondernemingen die effecten uitgeven via NPEX, een informatiedocument dat qua informatievoorziening vergelijkbaar is met een prospectus zoals dat is goedgekeurd. Wij noemen dit dan ook een prospectus.

Is mijn geld veilig bij NPEX?2023-08-21T17:33:56+02:00

Ja, uw geld en effecten zijn namelijk afgeschermd van NPEX B.V. (NPEX).

Effecten
De obligaties, certificaten van aandelen en warrants worden bewaard in een effectendepot bij Euroclear Nederland.
De effecten van DoubleDividend worden gehouden op een rekening op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij de KAS BANK (CACEIS). De KAS BANK bewaart deze effecten vervolgens in hun depot bij Euroclear Nederland.

Geld
Gelden worden door NPEX aangehouden bij een onafhankelijke stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf.

Geldmarktfonds
Gelden die de stichting op een zeker moment niet mag aanhouden vanwege het wettelijke verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden, worden door de stichting in een geldmarktfonds van Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) bewaard.
Het fonds NN (L) Liquid EUR – B Cap is een short term money market fund (ST MMF), zoals gedefinieerd door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het fonds heeft een laag risicoprofiel en is daarmee de meest veilige optie die wij u kunnen bieden. NPEX neemt de lopende kosten van het geldmarktfonds (0,12%) voor haar rekening. Momenteel is gezien de lage rentestand het rendement op de investeringen in het geldmarktfonds negatief. Ook deze kosten zal NPEX tot nader order voor haar rekening nemen.

Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Daarnaast staan gelden van beleggers als deze (nog) niet in het geldmarktfonds zijn gestort, bijvoorbeeld in het geval dat deze gelden gealloceerd zijn om een transactie uit te voeren, op een bankrekening op naam van Stichting NPEX Bewaarbedrijf bij de ING Bank. Wederom afgescheiden van NPEX B.V. dus.

Gelden en effecten van niet-professionele beleggers zijn daarnaast beschermd tot een bedrag van maximaal € 20.000,- per persoon door het beleggerscompensatiestelsel.

Een onafhankelijke accountant controleert jaarlijks deze vermogensscheiding. De AFM en DNB houden hier toezicht op.

Beleggen in een Crowdfundingproject
Een investering in een crowdfundingproject wordt niet gedekt door de depositogarantiestelsels die zijn ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad*. Evenmin wordt een investering in een crowdfundingproject gedekt door de beleggerscompensatiestelsels die zijn ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad**.

*Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels, PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149.
**Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22.

Wat is het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf2020-06-06T15:49:57+02:00

Het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59INGB0661457672. Houdt u er rekening mee dat u bij een betaling altijd uw NPEX-rekeningnummer vermeldt anders kunnen wij uw betaling niet verwerken.

Wie kunnen mijn aangeboden effecten kopen?2020-07-15T10:44:43+02:00

Alleen beleggers met een NPEX-rekening kunnen (anoniem) uw aangeboden effecten kopen. Het is niet toegestaan om uw eigen aanbod te kopen.

Aanvragen LEI-code bij de KvK2020-06-06T15:54:41+02:00

Indien u een zakelijke NPEX-rekening heeft of wilt openen, dient u te beschikken over een LEI-code. (Legal Entity Identiefier)

LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel
U kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kunnen wij helaas niet voor u doen. Aan een LEI zijn kosten verbonden. U hoeft maar éénmalig een LEI aan te vragen.

Klik hier voor hulp bij het aanvragen van een LEI.

Verlenging LEI niet verplicht
Onder MiFID II bent u op basis van de huidige inzichten niet verplicht uw LEI te verlengen. Als u besluit de LEI niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan uw organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kunt u effectentransacties blijven uitvoeren.
Jaarlijkse verlenging van uw LEI is dus niet verplicht wanneer u via NPEX belegt, omdat wij geen producten aanbieden waarvoor verlenging noodzakelijk is.

Europese regelgeving

Op 3 januari 2018 is de Europese verordening MiFIR (EU/600/2014) in werking getreden. Deze verordening heeft onder andere betrekking op het rapporteren van effectentransacties. Alle financiële instellingen moeten in opdracht van de toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, zakelijke transacties vastleggen in een transactieregister. Ook NPEX is hiertoe sinds 3 januari 2018 verplicht.Een onderdeel van het transactieregister is de LEI (Legal Entity Identifier). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Wanneer u via een zakelijke rekening belegt bij NPEX, dient u te beschikken over een LEI. NPEX verzoekt u daarom om uw LEI aan ons door te geven zodat u via NPEX kunt (blijven) investeren en beleggingen kunt aan- en verkopen. Wanneer vraagt u een LEI aan?

Mijn NPEX-rekening

Ontvang ik rente op mijn NPEX-rekening?2020-06-06T13:36:58+02:00

Nee, u ontvangt geen rente op uw NPEX-rekening.

Ontvang ik van NPEX een fiscaal jaaroverzicht voor mijn belastingaangifte?2020-06-06T13:41:20+02:00

Ja, NPEX stuurt u ieder jaar een fiscaal jaaroverzicht van uw gelden en effecten op uw NPEX-rekening.

Kan ik alle e-mailberichten ook per post ontvangen?2020-06-06T13:42:32+02:00

Deze service verleent NPEX niet. Het is alleen mogelijk om uw berichten digitaal te ontvangen

Hoe maak ik geld over naar mijn NPEX-rekening?2020-06-06T16:21:14+02:00

U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL59INGB0661457672 t.n.v. Stichting NPEX Bewaarbedrijf onder vermelding van uw NPEX-rekeningnummer. NPEX accepteert alleen overboekingen van bankrekeningen bij banken uit de Europese Unie waarvan de naam overeenkomt met de naam op de NPEX-rekening.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord ben vergeten?2020-06-10T16:09:02+02:00

Indien u uw gebruikersnaam en wachtwoord bent vergeten, dan dient  u contact op te nemen met de NPEX Service Desk: tel. 070 – 385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur of stuur een e-mail naar:[email protected]. De NPEX Service Desk zal u vervolgens  nieuwe inloggegevens  verstrekken.

Hoe kan ik mijn tegenrekening wijzigen?2020-07-15T11:04:51+02:00

Indien er geen bankrekening meer gekoppeld is aan uw NPEX-rekening, of u wilt uw tegenrekening wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk een verificatiestorting van € 1 te verrichten. Hiermee kunnen wij uw geverifieerde vaste tegenrekening aan uw NPEX-rekening toevoegen.

Uw vaste tegenrekening dient aan de volgende eisen te voldoen:
• Betaalrekening bij een EU-bank.
• Tenaamstelling tegenrekening is gelijk aan tenaamstelling NPEX-rekening.
– Indien NPEX-rekening gezamenlijk, bankrekening ook gezamenlijk (en/of).
– Indien NPEX-rekening zakelijk, bankrekening ook zakelijk.

Maak € 1 over naar bankrekening NL59 INGB 0661 4576 72 ten name van Stichting NPEX Bewaarbedrijf, onder vermelding van:

Verificatie en uw 6-cijferig NPEX-rekeningnummer.

IBAN: NL59 INGB 0661 4576 72
T.n.v.: Stichting NPEX Bewaarbedrijf
Onder vermelding van: Verificatie + 6-cijferige NPEX-rekeningnummer

Hoe beëindig ik mijn NPEX-rekening?2021-05-17T14:17:55+02:00

Klik hier om uw NPEX-rekening te beëindigen of stuur een mail naar [email protected]. Vermeld hierbij uw NPEX-rekeningnummer en dat u de NPEX-rekening wilt opheffen.

Is mijn betaling ontvangen?2020-06-06T16:21:54+02:00

De gelden van alle NPEX beleggers worden geadministreerd en beheerd door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt een rekening aan bij de ING bank (NL59INGB0661457672). Betalingen worden in principe de volgende werkdag verwerkt en zijn dan zichtbaar op uw NPEX-rekening.

Effectentransacties

Hoe werkt het koopproces voor effecten in ‘open-end’ fondsen?2020-06-10T16:03:16+02:00

Bij ‘open-end’ fondsen koopt u altijd effecten in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. Bij het kopen van effecten in ‘open-end’ fondsen neemt u de volgende stappen: u stort het bedrag, waarvoor u wilt deelnemen in het fonds, op uw NPEX-rekening; u voert een kooporder in; direct na de uitvoeringsdatum ontvangt u een bevestiging van het aantal effecten dat u toegewezen heeft gekregen (bij ‘open-end’ fondsen kunnen dit ook ‘fracties’ van effecten zijn); nadat de effecten door het fonds zijn toegewezen, worden de effecten toegevoegd aan uw portefeuille. Net als bij overige beursgenoteerde beleggingsfondsen vindt afronding plaats op vier cijfers achter de komma.

Hoe verkoop ik mijn effecten in een ‘open-end’fonds terug aan het bedrijf/fonds?2020-07-15T11:19:45+02:00

Indien u bent ingelogd kunt u in uw portefeuille kiezen voor ‘Verkopen’. Het fonds zal hierna de effecten aankopen, mits aan de voorwaarden uit het prospectus wordt voldaan. Bij ‘open-end’ fondsen koopt u altijd in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. U verkoopt tegen de handelswaarde op de uitvoerdatum en het transactiebedrag wordt bijgeschreven op uw NPEX-rekening.

Hoe kan ik effecten kopen en verkopen op de NPEX-effectenbeurs?2020-07-15T11:13:44+02:00

De NPEX-effectenbeurs maakt gebruik van een orderboek. In het orderboek worden orders ingelegd van beleggers. Als uw order (gedeeltelijk) matcht op prijs met een andere aanbieding die in het orderboek ligt, dan wordt uw order direct (gedeeltelijk) uitgevoerd. Als uw order niet direct (gedeeltelijk) matcht met een andere order in het orderboek, dan wordt uw order in het orderboek gelegd. Uw order blijft in het orderboek, totdat de order vervalt of totdat u de order terugtrekt. U kunt een order die niet is uitgevoerd terugtrekken. Als een gedeelte van uw order is uitgevoerd, kunt u alleen het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd terugtrekken.

Wat is de maximale orderduur?2020-07-15T11:11:13+02:00

De maximale duur van een order is 30 dagen. U kunt zelf binnen deze termijn een datum kiezen tot wanneer uw order geldig is. Op het moment dat uw order niet is uitgevoerd en de maximale orderduur wordt overschreden vervalt uw order automatisch.

Kan ik mijn order terugtrekken?2020-07-15T11:10:21+02:00

U kunt te allen tijde uw order terugtrekken zolang deze niet is uitgevoerd. Als de order gedeeltelijk is uitgevoerd, is het mogelijk om het nog niet uitgevoerde gedeelte van de order terug te trekken.

Wanneer komt er een transactie tot stand?2020-07-15T11:16:25+02:00

Als uw order (gedeeltelijk) matcht met een andere aanbieding die in het orderboek ligt wordt uw order direct (gedeeltelijk) uitgevoerd. Op dat moment komt er een transactie tot stand. Als uw order niet direct (gedeeltelijk) match met een andere order in het orderboek wordt uw order in het orderboek gelegd.

Ga naar de bovenkant