Veelgestelde vragen2020-07-08T12:59:24+00:00

Geld Storten? Klik hier voor meer informatie
Meer informatie

Vind hier uw antwoord op uw vraag

Heeft u een andere vraag of spreekt u liever direct met iemand?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Over NPEX

Heeft NPEX een vergunning en staat zij onder toezicht?2020-06-06T13:44:09+00:00

Ja, NPEX beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Heeft NPEX een klachtenprocedure?2020-06-09T13:23:16+00:00

NPEX wil succesvol zijn. Dat kan alleen met tevreden cliënten. Het hebben en hanteren van de juiste procedures voor het afhandelen van cliëntreacties/klachten is noodzakelijk. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure opgesteld: Klachtenprocedure.

NPEX is op de volgende wijze te bereik/wp-content/uploads/2020/06/klachtenprocedure-npex.pdfen:

Via de website www.npex.nl
Via e-mail: info@npex.nl
Per telefoon: 070-385 15 30 Op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur.

Per post: NPEX Prinses Margrietplatsoen 76, 2595 BR Den Haag Heeft u onze klachtenprocedure helemaal doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AN Den Haag. Het KiFid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten.

Is NPEX aangesloten bij KiFiD?2020-06-09T14:03:03+00:00

Ja, NPEX is aangesloten bij KiFiD.

Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Zij is een onafhankelijke klachteninstelling en haar dienstverlening wordt bekostigd door de aangesloten dienstverleners via een stichting. Het bestuur van Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig.

Voor meer informatie kijk hier.

Financiering via NPEX

Welke bedrijven komen in aanmerking voor een notering op NPEX ?2020-06-11T11:22:20+00:00

NPEX is met name geschikt voor bedrijven die al enige tijd bestaan en waarvan het product op de markt is. Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming bestaat minimaal 3 jaar waarvan tenminste 1 jaar winstgevend is afgesloten
 • Er staat een solide organisatie waarvan de continuïteit gewaarborgd is
 • De minimum financiering via NPEX is € 1.000.000

Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze new business managers.

Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.

Waarom zou ik kiezen voor een notering op NPEX?2020-06-06T12:37:22+00:00

De redenen om stukken verhandelbaar te maken op een beurs zijn per bedrijf verschillend. De meest voorkomende redenen zijn:

 • het aantrekken van (groei)kapitaal
 • het creëren van liquiditeit in bestaande effecten (exit mogelijkheden voor bestaande aandeelhouders/ beleggers)
 • het creëren van een eigen beleggercommunity
 • het creëren van ‘inflow’ voor beleggingsfondsen
 • het verhogen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid in de markt
 • het aanbieden van een beurs voor vermogensoverdracht doeleinden

Indien u zich wilt oriënteren op een notering op NPEX, neemt u dan contact op met één van onze new business managers. Zij zullen u helpen met de notering en het inschakelen van relevante partijen zoals plaatsingskantoren, financiers, en liquiditeitsproviders.

Kunnen B.V.’s ook genoteerd worden?2020-06-06T12:38:38+00:00

Ja, ook BV’s kunnen genoteerd worden.

Wat kost een notering op NPEX?2020-06-06T12:41:26+00:00

Het tarief dat uw bedrijf vergoedt aan NPEX bestaat uit een éénmalige noteringsfee en een jaarlijkse administratie fee bestaande uit een vast bedrag plus een opslag voor het aantal beleggers in het bedrijf of beleggingsfonds of het belegd vermogen. Hiernaast dienen ondernemingen die kiezen voor een beursintroductie (IPO) ook te beschikken over een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus of indien er sprake is van een vrijstelling (het uit te geven bedrag is < € 5 miljoen) een prospectus die aan de eisen van een door NPEX ontwikkeld model voldoet.

Kunnen bestaande aandeelhouders/beleggers worden ingebracht bij NPEX?2020-06-06T12:41:56+00:00

Ja, NPEX heeft hier ruime ervaring mee. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Alle aandeelhouders/ beleggers kunnen in één keer worden ingebracht op initiatief van de onderneming. Na een juridische voorbereiding kunnen alle beleggers en de door deze beleggers gehouden effecten in het fonds in één keer (geautomatiseerd) ingebracht worden in de beleggersadministratie van NPEX. Uw beleggers ontvangen de toegangsgegevens van NPEX waarna zij online inzicht krijgen in de gehouden effecten waarna verhandeling (naar derden of binnen de besloten groep) kan plaatsvinden.
Op initiatief van de aandeelhouder/ belegger. Na een juridische voorbereiding kan de belegger zelfstandig een rekening openen (deelnemer van NPEX worden) en de gehouden effecten middels een inbrengovereenkomst inbrengen in de beleggersadministratie van NPEX. Hierna kan verhandeling van de effecten plaatsvinden. Let op: Alleen beleggers die voldoen aan de eisen van het NPEX Klantintegriteits beleid kunnen worden ingebracht.

Openen NPEX-rekening

Hoe open ik een NPEX-rekening?2020-06-09T14:04:20+00:00

Vul het online aanvraagformulier in via ‘Rekening Openen‘. Nadat wij uw gegevens hebben gecontroleerd sturen wij u een openingsmail met uw gebruikersnaam en een wachtwoordbrief. Met deze inloggegevens kunt u inloggen op ‘Mijn NPEX’. Uw NPEX-rekening wordt geactiveerd op het moment dat u, ter identificatie, een storting vanaf uw tegenrekening heeft gedaan.

Zijn er kosten verbonden aan het openen van een NPEX-rekening?2020-06-06T16:24:32+00:00

Nee, het openen van een NPEX-rekening is gratis.

Waarom vraagt NPEX om een kopie legitimatie?2020-06-06T16:24:46+00:00

NPEX is een financiële instelling. Dit betekent dat NPEX een kopie van uw paspoort (of identiteitskaart) nodig heeft om u te kunnen identificeren. Aan de hand van uw naam, kunnen wij herleiden of uw tegenrekening bij uw bank toebehoort aan u, wanneer u de identificatiestorting doet.

Wat is een tegenrekening?2020-06-06T16:24:52+00:00

De tegenrekening is een betaalrekening (geen spaarrekening) bij een Europese bank die is gekoppeld aan uw NPEX-rekening. Opnames van uw NPEX-rekening kunnen uitsluitend overgemaakt worden naar deze vaste tegenrekening bij uw bank.

De tenaamstelling van uw tegenrekening moet identiek zijn aan die van uw NPEX-rekening. U geeft de tegenrekening op bij aanmelding bij NPEX. U kunt later wel een storting doen van een andere rekening dan uw tegenrekening als op deze rekening ook de tenaamstelling exact overeenkomt met de naam op de NPEX-rekening.

NPEX maakt gebruik van zogeheten afgeleide identificatie.

Kan iedereen een NPEX-rekening openen?2020-06-09T14:04:49+00:00

Om een NPEX-rekening te kunnen openen dient uw aanvraag te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering. Wij hebben daarom van u onder andere een geldig kopie legitimatiebewijs en een betaalrekening op uw naam bij een bank in de Europese Unie nodig.

Personen die minderjarig zijn moeten een aparte verklaring overleggen. Deze is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 9-17 uur, e-mail: info@npex.nl.

Woont u in het buitenland dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen bij de NPEX Service Desk. Indien u een U.S. person bent of mogelijk belastingplichtig in Amerika bent kunt u helaas geen NPEX-rekening openen. U bent een U.S. person als één of meer van de volgende situaties op u van toepassing is: u woont in Amerika, u werkt in Amerika, u heeft een Amerikaans paspoort, u bent in Amerika geboren, u maakt periodiek geld over naar Amerika, u heeft een Amerikaans, woon-, postadres of telefoonnummer, u heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres, u heeft een per adres (P/A) in Amerika.

Waarom moet ik geld storten om een NPEX-rekening te openen?2020-06-06T16:25:07+00:00

NPEX is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht de identiteit van al haar klanten vast te stellen. NPEX maakt gebruik van afgeleide identificatie. Afgeleide identificatie betekent dat u voor het aanvragen van een NPEX-rekening niet persoonlijk bij NPEX langs hoeft te komen. NPEX stelt uw identiteit vast aan de hand van gegevens die wij van uw bank krijgen toegestuurd als u een storting van één van uw bestaande bankrekeningen doet op uw NPEX-rekening (identificatiestorting). Tevens vraagt NPEX u een kopie van een geldig legitimatiebewijs te mailen of toe te sturen. Deze gegevens vergelijken wij met de gegevens die u aan ons heeft verstrekt bij het openen van uw rekening. Als deze gegevens exact overeenkomen heeft NPEX uw identiteit vastgesteld.

Kan een minderjarige een NPEX-rekening openen en aanhouden?2020-06-09T14:05:29+00:00

Het is voor minderjarigen niet toegestaan zelfstandig orders door te geven. Om een rekening te openen dienen minderjarigen samen met hun wettelijke vertegenwoordiger (s) een formulier ‘NPEX-rekening kind’ in te dienen. Dit formulier is aan te vragen bij de NPEX Service Desk tel. 070-385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur, e-mail: info@npex.nl.

De wettelijke vertegenwoordigers van de desbetreffende minderjarige dienen het vermogen van de minderjarige doelmatig te beleggen. Door het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ namens en voor rekening en risico van de minderjarige geeft de wettelijke vertegenwoordiger uitdrukkelijk te kennen zich volledig bewust te zijn van de risico’s en de gevolgen verbonden aan het beleggen in financiële instrumenten die genoteerd staan op NPEX.

Wij vragen bij het openen van een ‘NPEX-rekening kind’ een kopie legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs)  van de minderjarige en alle wettelijke vertegenwoordigers en een bewijs voogd*. Tevens dient een afgeleide identificatie plaats te vinden via een overboeking naar de NPEX-rekening vanaf de door u opgegeven tegenrekening (van de wettelijke vertegenwoordiger of van de minderjarige). Hierbij wordt nagegaan of de tenaamstelling van beide rekeningen overeenstemt. * Een bewijs voogd kan zijn: een bijschrijving in het huwelijksboekje, een uittreksel van het geboorteregister, een bewijs van kinderbijslag.

Kan ik mij ook aanmelden als ik in het buitenland woon of als ik niet beschik over een Nederlands identiteitsdocument?2020-06-09T14:07:01+00:00

Ja, neem in dit geval contact op met de NPEX Service Desk: tel. +3170-385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur, of per e-mail: info@npex.nl die u een inschrijfformulier zal toesturen.  Mocht u niet over een Nederlands identiteitsdocument beschikken, dan dient u een officieel document te overleggen waaruit uw Tax Identification Number (TIN) blijkt.

Beleggen op NPEX

Wat is de intrinsieke waarde van een effect?2020-06-06T16:08:32+00:00

De intrinsieke waarde van een effect wordt globaal berekend  door het delen van het eigen fondsvermogen door het aantal effecten. Opmerking hierbij is dat fondsen op een andere wijze de intrinsieke waarde kunnen bepalen. Bij open-end fondsen wordt de intrinsieke waarde regelmatig door het fonds herberekend en (via NPEX) gepubliceerd, omdat hier het aantal effecten en dus het eigen vermogen continu kan veranderen. Ook worden binnen open-end fondsen vaak ‘assets’ gekocht en verkocht waardoor het eigen vermogen en dus de intrinsieke waarde dagelijks kunnen fluctueren. Voor de overige fondsen geldt dat de intrinsieke waarde vaak door het fonds wordt berekend naar aanleiding van de periodieke  financiële verslaggeving en hertaxatie van de z.g. ‘onderliggende waarde’.

Hoe kan ik de prestaties van mijn effecten volgen?2020-06-06T16:08:21+00:00

NPEX verwijst voor financiële gegevens, waar mogelijk, naar de site van de onderneming/ fonds. Verder kunt u voor effecten die op de veiling verhandeld worden het aanbod en de transactiehistorie raadplegen. Deze tonen u het actuele aanbod en een overzicht van de effecten die verhandeld zijn en tegen welke prijs. U vind het aanbod en de transactiehistorie op de informatiepagina van de notering onder ‘Aanbod’ .

Hoe wordt de prijs bij een ‘open-end’fonds bepaald?2020-06-06T16:08:47+00:00

Voor effecten in een ‘open-end’ fonds geldt dat de prijs wordt bepaald door de intrinsieke waarde op de uitvoerdatum. Deze is dus niet vooraf bekend.

Hoe weet ik waar ik in moet beleggen?2020-06-06T16:07:51+00:00

NPEX is een handelsplatform en geeft geen adviezen. U moet zelf uw keuze bepalen op basis van de gegevens die de uitgevende instellingen beschikbaar stellen en/of de adviezen van uw vermogensadviseur(s).

Is mijn geld veilig bij NPEX?2020-06-06T15:49:41+00:00

Ja. Gelden worden door NPEX aangehouden bij een onafhankelijke stichting, Stichting NPEX Bewaarbedrijf (Stichting). Gelden die die de Stichting op een zeker moment niet mag aanhouden vanwege het wettelijke verbod op het aantrekken van opvorderbare gelden investeert de Stichting in het geldmarktfonds van de Nationale Nederlanden (NN Investment Partners). Het fonds NN (L) Liquid EUR – B Cap is een short term money market fund (ST MMF) zoals gedefinieerd door de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het fonds heeft een laag risicoprofiel en is daarmee de meest veilige optie die wij u kunnen bieden. NPEX neemt de lopende kosten van het geldmarktfonds (0,12%) voor haar rekening. Momenteel is gezien de lage rentestand het rendement op de investeringen in het geldmarktfonds negatief. Ook deze kosten zal NPEX tot nader order voor haar rekening nemen. ie voor meer informatie de Essentiele Beleggersinformatie (EBI) en het prospectus.

Wat is het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf2020-06-06T15:49:57+00:00

Het rekeningnummer van Stichting NPEX Bewaarbedrijf is NL59INGB0661457672. Houdt u er rekening mee dat u bij een betaling altijd uw NPEX-rekeningnummer vermeldt anders kunnen wij uw betaling niet verwerken.

Waarom zit u bij de NPEX-noteringen de tekst: ‘Let op! u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit?2020-06-06T15:51:48+00:00

Investeringsaanbiedingen aan het publiek moeten in beginsel plaatsvinden op basis van een prospectus dat is goedgekeurd door de AFM. Er gelden enkele wettelijke vrijstellingen voor deze prospectusplicht. Wanneer de aanbieding bijvoorbeeld onder de grens van €5 miljoen blijft, hoeft het opgemaakte prospectus niet te worden goedgekeurd door de AFM. De gedachte hierachter is dat deze kosten lager zouden moeten uitvallen wanneer het bedrag van uitgifte relatief laag is, zoals het geval is bij uitgiftes door het MKB. Omdat NPEX veel waarde hecht aan beleggersbescherming, verlangt NPEX van ondernemingen die effecten uitgeven via NPEX, een informatiedocument dat qua informatievoorziening vergelijkbaar is met een prospectus zoals dat is goedgekeurd. Wij noemen dit dan ook een prospectus.

Wie kunnen er bieden op mijn effecten?2020-06-06T16:07:43+00:00

Alleen beleggers met een NPEX-rekening kunnen (anoniem) bieden op de effecten. Het is niet toegestaan om op eigen stukken te bieden.

Aanvragen LEI-code bij de KvK2020-06-06T15:54:41+00:00

Indien u een zakelijke NPEX-rekening heeft of wilt openen, dient u te beschikken over een LEI-code. (Legal Entity Identiefier)

LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel
U kunt een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit kunnen wij helaas niet voor u doen. Aan een LEI zijn kosten verbonden. U hoeft maar éénmalig een LEI aan te vragen.

Klik hier voor hulp bij het aanvragen van een LEI.

Verlenging LEI niet verplicht
Onder MiFID II bent u op basis van de huidige inzichten niet verplicht uw LEI te verlengen. Als u besluit de LEI niet te verlengen, krijgt deze de status ‘verlopen’, maar blijft de LEI gekoppeld aan uw organisatie, zolang de organisatie blijft bestaan. Ook met een ‘verlopen’ LEI kunt u effectentransacties blijven uitvoeren.
Jaarlijkse verlenging van uw LEI is dus niet verplicht wanneer u via NPEX belegt, omdat wij geen producten aanbieden waarvoor verlenging noodzakelijk is.

Europese regelgeving

Op 3 januari 2018 is de Europese verordening MiFIR (EU/600/2014) in werking getreden. Deze verordening heeft onder andere betrekking op het rapporteren van effectentransacties. Alle financiële instellingen moeten in opdracht van de toezichthouders, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, zakelijke transacties vastleggen in een transactieregister. Ook NPEX is hiertoe sinds 3 januari 2018 verplicht.Een onderdeel van het transactieregister is de LEI (Legal Entity Identifier). Een LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Wanneer u via een zakelijke rekening belegt bij NPEX, dient u te beschikken over een LEI. NPEX verzoekt u daarom om uw LEI aan ons door te geven zodat u via NPEX kunt (blijven) investeren en beleggingen kunt aan- en verkopen. Wanneer vraagt u een LEI aan?

Mijn NPEX-rekening

Hoe werkt het portefeuille-overzicht?2020-06-06T13:05:18+00:00

Via ‘Mijn NPEX’ kunt u onder de tab ‘Portefeuille’ een overzicht inzien van alle effecten die u bezit. U ziet hier ook een eventuele geldpositie. Vanuit dit portefeuille-overzicht kunt u effecten te koop aanbieden aan andere deelnemers of in het geval van open end fondsen terug verkopen aan het fonds. Via de knop ‘Opnemen’ kunt u uw geldsaldo naar uw tegenrekening overboeken.

Kan ik altijd beschikken over het saldo op mijn NPEX-rekening?2020-06-06T13:36:28+00:00

Ja, u kunt altijd geld terugstorten op uw tegenrekening. Hiervoor gebruikt u de knop ‘Opnemen’ in uw portefeuille-overzicht. Let op: u kunt alleen niet-geblokkeerde saldi opnemen. Het saldo kan geblokkeerd zijn vanwege een lopende inschrijving of kooporder. Voor de opbouw van het geblokkeerde bedrag klikt u op de (i) achter het geblokkeerde bedrag.

Ontvang ik rente op mijn NPEX-rekening?2020-06-06T13:36:58+00:00

Nee, u ontvangt geen rente op uw NPEX-rekening.

Wanneer is een deel van het tegoed op mijn NPEX-rekening ‘geblokkeerd’?2020-06-06T13:39:18+00:00

In de volgende gevallen wordt een gedeelte van het saldo op uw NPEX-rekening geblokkeerd:

 • Als u heeft ingeschreven op een emissie (blokkering van € 100,- bij reservering, anders totaal bedrag inschrijving plus eventuele inschrijfkosten)
 •  Als u een kooporder van effecten op de beurs heeft openstaan (blokkering van 100% bod + eventuele kosten)
 • Als u een kooporder in een open-end fonds heeft openstaan
 • Als u een opname wenst te doen naar uw tegenrekening (opnamebedrag)
Hoe beschik ik over het dividend op mijn effecten?2020-06-06T13:39:56+00:00

U ontvangt het dividend op uw NPEX-rekening of rechtstreeks op uw bankrekening, afhankelijk van hoe dit in uw portefeuille is ingesteld.  U kunt dit zelf wijzingen via ‘Mijn NPEX’ door bij ‘Mijn Gegevens’ te kiezen voor de optie ‘Ik wil mijn uitkeringsmethode wijzigen’.

Ontvang ik afschriften van mijn NPEX-rekening?2020-06-06T13:40:58+00:00

U ontvangt voor iedere transactie die u vanuit uw NPEX-rekening verricht een effectennota per e-mail. Indien u persoonlijke gegevens, uw wachtwoord, gebruikersnaam of tegenrekening wijzigt ontvangt u ook hiervan een bevestiging per e-mail. Indien u ingelogd bent kunt u onder de tab ‘Transacties’ een overzicht raadplegen van alle transacties die u heeft uitgevoerd op uw NPEX-rekening.  Aan het begin van ieder jaar krijgt u een fiscaal jaaroverzicht van uw gelden en effecten op uw NPEX-rekening.

Ontvang ik van NPEX een fiscaal jaaroverzicht voor mijn belastingaangifte?2020-06-06T13:41:20+00:00

Ja, NPEX stuurt u ieder jaar een fiscaal jaaroverzicht van uw gelden en effecten op uw NPEX-rekening.

Kan ik uitkeringen op mijn effecten ook rechtstreeks op mijn tegenrekening gestort krijgen?2020-06-06T13:41:45+00:00

Ja dat kan, u kunt zelf uw uitkeringsmethode kiezen.  Een uitkering kan op uw NPEX-rekening bijgeschreven worden of direct op uw bankrekening worden bijgeschreven. Als u bent ingelogd, kunt u via ‘Mijn Gegevens’ Kiezen voor ‘Ik wil mijn Uitkeringsmethode wijzigen’.

Kan ik alle e-mailberichten ook per post ontvangen?2020-06-06T13:42:32+00:00

Deze service verleent NPEX niet. Het is alleen mogelijk om uw berichten digitaal te ontvangen

Hoe pas ik mijn persoonlijke gegevens aan?2020-06-06T15:47:22+00:00

U kunt uw persoonlijke gegevens aanpassen nadat u bent ingelogd. Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hierna ‘klikt’ u op de tab ‘Mijn Gegevens’ en kunt u uw gegevens aanpassen. U heeft voor het aanpassen van gegevens, als extra controle, ook altijd het antwoord op uw ‘persoonlijke vraag’ nodig.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?2020-06-06T15:48:13+00:00

U kunt uw wachtwoord wijzigen nadat u bent ingelogd. Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hierna ‘klikt’ u op de tab ‘Mijn Gegevens’ en kunt u uw wachtwoord aanpassen. U heeft voor het aanpassen van uw wachtwoord, als extra controle, ook altijd het antwoord op uw ‘persoonlijke vraag’ nodig. Deze ‘persoonlijke vraag’ kunt u instellen als u voor de eerste keer inlogt.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?2020-06-06T15:50:20+00:00

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan dient u de procedure ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’ aan de rechterkant van het inlogscherm te volgen. U dient uw gebruikersnaam en NPEX-rekening in te vullen waarna u antwoord dient te geven op uw persoonlijke vraag. Vervolgens wordt een nieuw wachtwoord per e-mail toegestuurd.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam ben vergeten?2020-06-06T15:50:35+00:00

Bent u uw gebruikersnaam vergeten, dan dient u de procedure ‘Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten’ aan de rechterkant van het inlogscherm te volgen. U dient uw NPEX-rekening en uw wachtwoord in te vullen waarna u antwoord dient te geven op uw persoonlijke vraag. Vervolgens wordt u een nieuwe gebruikersnaam per e-mail toegestuurd.

Hoe maak ik geld over naar mijn NPEX-rekening?2020-06-06T16:21:14+00:00

U kunt geld overmaken naar rekeningnummer NL59INGB0661457672 t.n.v. Stichting NPEX Bewaarbedrijf onder vermelding van uw NPEX-rekeningnummer. NPEX accepteert alleen overboekingen van bankrekeningen bij banken uit de Europese Unie waarvan de naam overeenkomt met de naam op de NPEX-rekening.

Wat moet ik doen als ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord ben vergeten?2020-06-10T16:09:02+00:00

Indien u uw gebruikersnaam en wachtwoord bent vergeten, dan dient  u contact op te nemen met de NPEX Service Desk: tel. 070 – 385 15 30, op werkdagen van 08.30-17.30 uur of stuur een e-mail naar:info@npex.nl. De NPEX Service Desk zal u vervolgens  nieuwe inloggegevens  verstrekken.

Hoe kan ik mijn tegenrekening wijzigen?2020-06-06T16:21:27+00:00

U kunt uw tegenrekening wijzigen nadat u bent ingelogd. Om in te loggen heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Hierna ‘klikt’ u op het ‘kopje’ mijn gegevens en kunt u aangeven dat u uw tegenrekening wilt aanpassen. U dient vervolgens nogmaals uw wachtwoord in te vullen en  antwoord te geven op uw persoonlijke vraag. Hierna krijgt u per e-mail een formulier toegestuurd ​dat u invult, ondertekent en met een kopie van uw geldige legitimatie aan NPEX terugstuurt of mailt. Als in uw ‘Persoonlijke Gegevens’ nog geen e-mail adres staat dient u dit eerst in te voeren om het formulier per mail te kunnen krijgen. NPEX zal het formulier per post aan u toesturen als er geen e-mail adres in uw ‘Persoonlijke Gegevens’ staat.   NPEX zal uw tegenrekening pas wijzigen nadat vanaf uw nieuwe tegenrekening een storting gedaan heeft.  NPEX maakt gebruik van zogeheten afgeleide identificatie en wil graag controleren of de nieuwe rekening  op uw naam staat. De tenaamstelling van de NPEX-rekening en de bankrekening die als tegenrekening dient met identiek zijn. Het is niet mogelijk een spaarekenng als tegenrkening op te geven.

Hoe beëindig ik mijn NPEX-rekening?2020-06-06T16:21:36+00:00

Klik hier om uw NPEX-rekening te beëindigen of stuur een mail naar info@npex.nl. Vermeld hierbij uw NPEX-rekeningnummer en dat u de NPEX-rekening wilt opheffen.

Is mijn betaling ontvangen?2020-06-06T16:21:54+00:00

De gelden van alle NPEX beleggers worden geadministreerd en beheerd door Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Stichting NPEX Bewaarbedrijf houdt een rekening aan bij de ING bank (NL59INGB0661457672). Betalingen worden in principe de volgende werkdag verwerkt en zijn dan zichtbaar op uw NPEX-rekening.

Effectentransacties

Hoe werkt het koopproces voor effecten in ‘open-end’ fondsen?2020-06-10T16:03:16+00:00

Bij ‘open-end’ fondsen koopt u altijd effecten in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. Bij het kopen van effecten in ‘open-end’ fondsen neemt u de volgende stappen: u stort het bedrag, waarvoor u wilt deelnemen in het fonds, op uw NPEX-rekening; u voert een kooporder in; direct na de uitvoeringsdatum ontvangt u een bevestiging van het aantal effecten dat u toegewezen heeft gekregen (bij ‘open-end’ fondsen kunnen dit ook ‘fracties’ van effecten zijn); nadat de effecten door het fonds zijn toegewezen, worden de effecten toegevoegd aan uw portefeuille. Net als bij overige beursgenoteerde beleggingsfondsen vindt afronding plaats op vier cijfers achter de komma.

Hoe verkoop ik mijn effecten in een ‘open-end’fonds terug aan het bedrijf/fonds?2020-06-06T16:05:16+00:00

Indien u bent ingelogd kunt u in uw portefeuille kiezen voor ‘Verkopen’. Het fonds zal hierna de effecten aankopen, mits aan de voorwaarden uit het prospectus wordt voldaan. Bij ‘open-end’ fondsen koopt u altijd in ‘geld’ en verkoopt u in ‘stukken’. U verkoopt tegen de intrinsieke waarde op de uitvoerdatum en het transactiebedrag wordt bijgeschreven op uw NPEX-rekening.

Hoe kan ik effecten verkopen via NPEX?2020-06-06T16:05:10+00:00

Het handelsplatform werkt op basis van het veilingprincipe. Om uw effecten aan te kunnen bieden op de secundaire markt dient u in uw portefeuille een aanbod aan te maken. Daarbij kiest u welke effecten u wilt verkopen, hoeveel en wat uw minimum vraagprijs is. Daarnaast selecteert u een einddatum van uw aanbod. Dit is altijd een donderdag om 12:00. U kunt nog tot 12:00 op een dinsdag een aanbod doen met de volgende donderdag (mits dit een handelsdag is) als einddatum. U kunt ook een einddatum kiezen die verder in de toekomst ligt. Er kan niet op een deel van het aanbod geboden worden. Bij een grote positie kunt u overwegen het aanbod in delen te splitsen. Volg verder de instructies op het scherm. Uw aanbod is daarna (anoniem) aangeboden op het platform en dit aanbod is zichtbaar voor andere beleggers. Indien op het moment van aflopen van de biedtermijn (donderdag 12:00) op de gekozen datum een bod is gedaan dat hoger is dan – of gelijk is aan de vraagprijs, komt de transactie voor die prijs tot stand. Wanneer het hoogste bod op dat moment echter onder de vraagprijs is, heeft u als verkoper nog 24 uur (tot vrijdag 12:00 uur) om het bod al dan niet te accepteren. U kunt dit doen door in uw portefeuille te klikken op accepteren of annuleren. Als u niets doet, komt er geen transactie tot stand omdat de minimum vraagprijs niet is geboden.

Wat is een biedtermijn?2020-06-06T16:05:05+00:00

Een biedtermijn is de periode waarbinnen beleggers kunnen bieden op aangeboden effecten. De verkoper kan bij het aanbieden van effecten een biedtermijn selecteren. Alle biedtermijnen eindigen op een donderdag om 12.00 uur. Een biedtermijn loopt minimaal 2 dagen.

Kan ik een verkoopopdracht annuleren?2020-06-06T16:04:58+00:00

Voor een closed-end fonds op de NPEX veiling: Zolang er geen biedingen zijn die gelijk of hoger zijn dan uw vraagprijs kan de verkoop opdracht worden geannuleerd. Voor een open-end fonds: Direct na het inleggen van een verkoop order kan deze geannuleerd worden als u bijvoorbeeld een fout heeft gemaakt. Maar zodra NPEX, in de loop van de middag, de verkoopopdracht aan het fonds heeft doorgegeven dan kan de verkoop niet meer geannuleerd worden.

Hoe bepaal ik de vraagprijs?2020-06-06T16:04:51+00:00

U bent vrij in het bepalen van uw vraagprijs. De intrinsieke waarde van de effecten, en de afgeronde transacties uit het verleden, kunnen hiervoor een goede basis zijn. Verder gelden de gebruikelijke veilingprincipes: hoe lager uw vraagprijs, hoe groter de kans dat uw effecten worden verkocht. Er kan niet op een deel van uw aanbieding geboden worden. Bij een grote positie kunt u overwegen de aanbieding in delen te doen in plaats van één grote aanbieding. Dit verhoogt de kans op een interessant bod.

Hoe schrijf ik in op een emissie?2020-06-06T16:04:46+00:00

Bij inschrijving op een nieuwe emissie neemt u de volgende stappen: u schrijft in op het door u gewenste aantal effecten; de inschrijfkosten worden geblokkeerd op uw NPEX-rekening; u ontvangt bericht voor welke datum u uw inschrijving moet volstorten (dit kan soms meteen tijdens de inschrijving zijn); na volstorting van de inschrijving worden de effecten na de sluitingstermijn toegevoegd aan uw portefeuille. Let op: mocht de inschrijving ‘overtekend’ zijn, dan wordt de toewijzing meestal in volgorde van volstorting toegewezen (tenzij anders bepaald in het prospectus). Hoe eerder u uw inschrijving volstort, des te groter dus de kans op toewijzing van de effecten. Komt u niet in aanmerking voor de effecten, dan wordt het door u gestorte saldo gedeblokkeerd op uw NPEX-rekening en kunt u weer vrijelijk over de tegoeden beschikken.

Wanneer komt er een transactie tot stand?2020-06-11T14:26:20+00:00

Een transactie komt tot stand aan het einde van de biedtermijn, dus op de aangegeven datum op een donderdag om 12:00. De transactie wordt afgehandeld tegen het hoogste bod.Indien niet hoger of gelijk aan de vraagprijs is geboden, komt ook niet automatisch om 12:00 een transactie tot stand. De verkoper heeft vervolgens nog 24 uur – dus tot vrijdag 12:00 – de gelegenheid om een bod onder de vraagprijs te accepteren. Tijdens het biedproces worden zowel de verkoper als de bieders per e-mail op de hoogte gehouden van de biedingen.