Sustainability, Environmental, Social and Governance

Impact met internationale SDG

Beleggers bij NPEX zijn in toenemende mate geïnteresseerd in duurzaamheidsprestaties van onze emitterende en genoteerde ondernemingen. Sustainability, Environmental, Social and Governance zijn brede begrippen.

Internationaal worden de begrippen onderschreven als ESG en staat voor Environmental, Social, and Governance. Het is een term die wordt gebruikt om de drie belangrijkste factoren te beschrijven die worden gebruikt bij het beoordelen van de duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsprestaties van een bedrijf of organisatie.

Daarnaast zijn er de Sustainable Development Goals (SDGs). Het zijn 17 doelen waar alle leden van de Verenigde Naties zich aan hebben gecommitteerd, met het doel om vrede en welvaart te bereiken en behouden voor mensen en planeet. Een onderneming kan zich aan deze doelen of een aantal committeren. Vaak uitten ondernemingen ook dat ze deze doelen nastreven.

NPEX heeft ervoor gekozen om de ondernemingen die SGD-doelen nastreven en/of een ESG-beleid hanteren te gaan vermelden op de NPEX-bedrijfspagina.

Wij vinden het ook steeds belangrijker om ondernemingen te identificeren die goed presteren op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Dit kan beleggers helpen bij het nemen van beslissingen die in overeenstemming zijn met hun waarden en doelstellingen. Daarnaast stimuleren ESG-overwegingen bedrijven om zich in te zetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NPEX & UN SDG Tegels. Klik voor meer info

Wilt u meer lezen hoe de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals heeft omvat? Lees het op de VN website: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

SDGs en ESG omvatten namelijk niet-financiële thema’s om de gevolgen van de bedrijfsvoering op milieu, mens en maatschappij te kunnen beoordelen.

Hoewel de termen ESG en SDG inmiddels gemeengoed zijn geworden, bestaat er geen eenduidige manier waarop bedrijven dit meten of erover rapporteren. Kijk daarom als NPEX-belegger zelf ook goed naar het bedrijf en/of ze naar uw mening aan de begrippen en doelen voldoen.

Wat is ESG

Environmental (Milieu): Dit verwijst naar de impact van een bedrijf op het milieu. Het omvat onderwerpen zoals klimaatverandering, energieverbruik, watergebruik, afvalbeheer, vervuiling en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven worden beoordeeld op hun inspanningen om milieuvriendelijke praktijken te implementeren en negatieve milieueffecten te verminderen.

Social (Sociaal): Dit heeft betrekking op de manier waarop een bedrijf omgaat met zijn werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen waarin het opereert. Het omvat onderwerpen zoals arbeidsomstandigheden, diversiteit en inclusie, mensenrechten, consumentenbescherming, maatschappelijk engagement en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Bedrijven worden beoordeeld op hun inspanningen om sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en welzijn te bevorderen.

Governance (Bestuur): Dit verwijst naar de structuur, beleidslijnen en procedures die worden gebruikt om een bedrijf te besturen en te beheren. Het omvat onderwerpen zoals transparantie, ethiek, onafhankelijkheid van bestuurders, verantwoordingsplicht en de bescherming van de belangen van aandeelhouders. Bedrijven worden beoordeeld op hun bestuurspraktijken en de mate waarin ze verantwoordelijkheid nemen voor hun acties.