UITSLAG STEMMING VOORSTEL DIRACT IT B.V. – OPTIE GEDEELTELIJKE AFLOSSING

N.a.v. het bericht van DirAct It B.V. van 3 oktober 2022 en de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 5 oktober 2022 bericht Stichting Obligatiehoudersbelangen als volgt.

Obligatiehouders konden tot gisteren, 10 oktober 2022 9.00 uur, stemmen over het voorstel tot uitstel van aflossing en bijbehorende opties.

De uitslag van de stemming is als volgt:

Houders van in totaal 317 obligaties hebben VOOR optie 1 gestemd.

  • Houders van in totaal 202 obligaties hebben TEGEN optie 1 gestemd.
  • Houders van in totaal 705 obligaties hebben VOOR optie 2 gestemd.
  • Houders van in totaal 42 obligaties hebben TEGEN optie 2 gestemd.
  • De overige obligatiehouders hebben zich onthouden van stemmen.

Dit betekent dat:

  • er geen meerderheid van de obligatiehouders tegen beide opties heeft gestemd;
  • het voorstel tot uitstel van aflossing is aangenomen; en
  • een meerderheid van de obligatiehouders heeft gekozen voor optie 2.

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft naar aanleiding van deze uitslag contact gehad met de heer van Rijn van DirAct It B.V. Hij heeft aangegeven het bedrag van EUR 1 miljoen vandaag over te maken naar een bankrekening van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze bankrekening voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 4.4 van de Trustakte.

Optie 3

Verder heeft de heer van Rijn aangegeven obligatiehouders naast optie 2 de volgende optie (3) te willen voorleggen. Optie 3 houdt in dat de EUR 1 miljoen die wordt overgemaakt naar Stichting Obligatiehoudersbelangen wordt aangemerkt als gedeeltelijke (2/3e) aflossing van de obligaties. De resterende EUR 500.000 wordt per 6 januari 2023 afgelost. Het rentepercentage op het resterende (1/3e) deel van de obligaties bedraagt 11% op jaarbasis en is van kracht vanaf 6 oktober 2022.

Stichting Obligatiehoudersbelangen zal de obligatiehouders morgen uitnodigen om te stemmen over optie 2 vs. optie 3.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

11 oktober 2022