Almere, 3 oktober 2022

Beste Obligatiehouders,

Zoals vrijdag 30 september jongstleden aan de Stichting Obligatiehoudersbelangen gemeld is DirAct IT afgelopen donderdag geconfronteerd met het onverwachte bericht dat onze huisbankier Rabobank haar deel van de herfinanciering van DirAct IT niet gestand zou doen voor de verlangde aflossingsdatum. Hierdoor is het voor DirAct IT onmogelijk geworden om het volledige bedrag van € 1,5 miljoen op 6 oktober af te lossen. De Rabobank heeft de verwachting aangegeven dat zij binnen enkele weken hun deel van de financiering kunnen fiatteren op basis van een aangepaste structuur en voorwaarden.

Hieronder zullen wij u meenemen in het gevolgde traject en de oplossingsrichtingen waar wij aan denken. Ook vindt u hierbij een update van de ontwikkelingen bij DirAct IT over het eerste halfjaar.

Herfinancieringsproces

Sinds vorig jaar is DirAct IT bezig met de herfinanciering van de obligatielening. Met een bevriende investeerder is in mei van dit jaar al een afspraak gemaakt om de € 1,5 miljoen tegen zeer concurrerende voorwaarden en rente te herfinancieren. Nadat deze afspraak was gemaakt, gaf onze huisbankier, de Rabobank, aan alsnog ook graag een deel van de herfinanciering te willen doen, en stelde voor eveneens een extra aflossing op de lening van mevrouw Reeskamp te doen. Onder condities, achterstelling van de overige leningen, zou er een financiering van € 1,25 miljoen door de Rabobank kunnen worden verstrekt. Daarop is de investeerder aangegeven zijn lening te kunnen verlagen naar € 1 miljoen en deze achter te stellen op de lening van de Rabobank. Ook mevrouw Reeskamp is gevraagd het restant van haar lening na de extra aflossing, achter te stellen op de lening van de Rabobank. Beide zijn hiermee akkoord gegaan. Rabobank zou haar deel invullen. Eind juli zijn de alle benodigde gegevens aan Rabobank verstrekt. Op 10 augustus is door Rabobank een indicatief voorstel verstrekt met rentepercentages en nog wat aanvullende vragen met betrekking tot cybersecurity en over conceptovereenkomsten met partijen. Deze vragen zijn binnen 2 weken beantwoord. Daarna ging de aanvraag het proces van de Rabobank in. Hierna is er nog regelmatig contact geweest met de Rabobank over de voortgang, maar afgezien van een trading update waren er geen vragen van de Rabobank. De Rabobank informeerde DirAct IT op 29 september dat de aanvraag zoals die door onze accountmanager was ingediend was afgewezen en er is aangegeven dat de financiering maximaal € 1 miljoen mocht zijn. De doorlooptijd van deze aanpassingen wordt ingeschat op minimaal 2 weken.

Door het late tijdstip van deze afwijzing heeft DirAct IT niet meer de mogelijkheid op de aflosdatum het volledige bedrag van € 1,5 miljoen af te lossen. Wij zijn ervan overtuigd binnen enkele weken de financiering van de aanvullende € 500.000 te kunnen regelen. De late communicatie en wijze waarop de Rabobank dit traject behandeld heeft, heeft echter ook twijfel gezaaid of wij dit nog met de Rabobank willen doen.

Wij willen U dan ook enkele voorstellen doen, in volgorde van onze voorkeur, om deze situatie op te lossen:

Optie 1 – verlengen van de Obligatielening met 2 jaar

De volledige lening wordt verlengd met 2 jaar tegen een nieuw rentepercentage van 9.5 % per jaar. Daarnaast betaald DirAct IT bij verlenging eenmalig een boeterente van 1% (€ 15.000 totaal – € 10 per obligatie) over de gehele lening. Deze verlenging biedt ons de gelegenheid de aflossing voor het grootste deel vanuit de verwachtte eigen cashflow te doen en geeft de tijd om naar de juiste geldverstrekker voor het restant op zoek te gaan. DirAct IT lost de volledige obligatielening af per 6 oktober 2024.

Optie 2 – verlengen van de Obligatielening met 3 maanden

De volledige lening wordt verlengd met 3 maanden tegen een nieuw rentepercentage van 11 % op jaarbasis, ingaande per 6 oktober 2022. DirAct IT lost de volledige obligatielening af per 6 januari 2023. Ter gedeeltelijke afdekking van het risico in de tussenliggende periode, zal DirAct IT € 1 miljoen overmaken en in beheer geven aan de Stichting Obligatiehoudersbelangen. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de bovengenoemde aflossing op 6 januari 2023.

Deze voorstellen zullen door de Stichting Obligatiehoudersbelangen ter stemming worden aangeboden aan de obligatiehouders. In dat verband zal a.s. woensdagochtend – 5 oktober 2022 – een buitengewone vergadering van obligatiehouders plaatsvinden. Obligatiehouders zullen daarvoor separaat een uitnodiging ontvangen.

Halfjaar rapport DirAct IT 

Als bijlage treft u het rapport aan van DirAct IT over het eerste half jaar 2022, alsmede de resultaten tot en met augustus. Hieruit kunt u onder meer opmaken dat zowel de omzetgroei, als de groei van het bedrijfsresultaat, zoals deze in ons half jaar bericht uit juli van dit jaar vermeld zijn, verder zijn gestegen. Indien gewenst lichten wij dit uiteraard graag verder toe.

We bieden u onze verontschuldigingen aan voor deze onverwachte situatie en hopen met u snel tot een passende oplossing van deze situatie te komen.

Met vriendelijke groet,

DirAct IT B.V.
André van Rijn
Managing Director