N.a.v. het bericht van DirAct It B.V. van 3 oktober 2022, de buitengewone vergadering van obligatiehouders van 5 oktober 2022 en de uitnodiging tot stemming van 12 oktober 2022 bericht Stichting Obligatiehoudersbelangen als volgt.

Obligatiehouders konden tot vandaag, 17 oktober 2022 9.00 uur, stemmen over opties 2 en 3 m.b.t. (het uitstel van) de aflossing van de obligatielening.

De uitslag van de stemming is als volgt:
• Houders van in totaal 577 obligaties hebben voor optie 2 gestemd.
• Houders van in totaal 272 obligaties hebben voor optie 3 gestemd.
• De overige obligatiehouders hebben zich onthouden van stemmen.

Dit betekent dat een meerderheid van de obligatiehouders heeft gekozen voor optie 2.

Hiermee hebben de obligatiehouders het management van DirAct It tot 6 januari 2023 de tijd gegeven voor aflossing van de obligatielening ter hoogte van EUR 1.500.000 en de herfinanciering van de organisatie. De rentevergoeding op de obligaties wordt verhoogd naar 11% vanaf 6 oktober 2022 tot het moment van aflossing. DirAct It dient de gehele obligatielening uiterlijk 6 januari 2023 af te lossen. Ter zekerheid is reeds een bedrag van EUR 1.000.000 overgemaakt naar een afzonderlijke bankrekening van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Dit bedrag zal t.z.t. naar NPEX worden overgemaakt ten behoeve van de aflossing op 6 januari 2023 (of eerder).

Stichting Obligatiehoudersbelangen

17 oktober 2022