Cycledata

Cycledata voortgangsbericht SOB 5-10-2022

2022-11-01T11:09:04+01:006 oktober 2022|Cycledata|

Geachte obligatiehouders, Op 19 augustus 2022 is het eerste openbaar faillissementsverslag inzake Cycle Data B.V. gepubliceerd (zie bijlagen). Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft daarbij vastgesteld dat in par. 5.3 wordt gemeld: “De Aanjager B.V. heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht op de bedrijfsmiddelen, voorraad, intellectuele eigendomsrechten en debiteuren van curanda [d.w.z. Cycle Data B.V.]. De Aanjager B.V.

Bericht Stichting Obligatiehoudersbelangen inzake Cycle Data B.V. 26-7-2022

2022-07-26T16:31:55+02:0026 juli 2022|Cycledata|

26 juli 2022 Geachte obligatiehouders, Op 19 juli 2022 is Cycle Data B.V. failliet verklaard. Vandaag heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van de trustakte de obligatielening en enige alsnog verschuldigde rente per direct opgeëist bij de directie van Cycle Data B.V.; hetzelfde geldt voor de parallelle vordering van de stichting. Tot curator is benoemd

Cycledata faillissementsaanvraag 19-7-2022

2022-07-19T16:08:33+02:0019 juli 2022|Cycledata|

19 juli 2022 Geachte lezers, Cycle Data B.V. is met de exploitatie van haar onderneming gestart eind 2017. Nadat eerst een lange periode (2018-2019) pilots zijn uitgevoerd in Rotterdam, kon de verhuur van de eerste Signums in het laatste kwartaal van 2020 van start. De eerste signalen waren hoopvol, want de eerste Signums werden

Bericht van Cycledata over couponbetaling juni

2022-06-30T10:10:51+02:0030 juni 2022|Cycledata|

30 juni 2022 Door omstandigheden kunnen wij de rente momenteel niet betalen. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn hierover in overleg met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Wij houden u op de hoogte. De reden is dat door de covid situatie de verkoop moeilijk op gang kon komen. Mary Verspaget Cycle Data B.V.

Halfjaarbericht H2 2021 Cycledata

2022-02-23T09:51:11+01:0023 februari 2022|Cycledata|

Zeewolde Halfjaarbericht Cycle Data B.V. te Zeewolde De omzetgroei in de laatste twee kwartalen van 2021 was een stuk minder dan waarvoor we ons hebben ingespannen. Alhoewel de omzet in 2021 fors is gestegen ten opzichte van 2020, is de gerealiseerde groei over het hele jaar lager dan wat aanvankelijk was geraamd. De klanten van

Ga naar de bovenkant