30 juni 2022

Door omstandigheden kunnen wij de rente momenteel niet betalen. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn hierover in overleg met Stichting Obligatiehoudersbelangen. Wij houden u op de hoogte. De reden is dat door de covid situatie de verkoop moeilijk op gang kon komen.

Mary Verspaget
Cycle Data B.V.