26 juli 2022

Geachte obligatiehouders,

Op 19 juli 2022 is Cycle Data B.V. failliet verklaard. Vandaag heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen op grond van de trustakte de obligatielening en enige alsnog verschuldigde rente per direct opgeëist bij de directie van Cycle Data B.V.; hetzelfde geldt voor de parallelle vordering van de stichting. Tot curator is benoemd mevr. mr. C. Kerkers van Holla Legal & Tax te Utrecht. De stichting heeft haar in kennis gesteld van bovengenoemde opeising.

Stichting Obligatiehoudersbelangen