Dir​Act It

De traditionele supply chain (logistieke keten) is als gevolg van onder meer de ontwikkeling van het internet, verregaande digitalisering en globalisering de afgelopen jaren enorm veranderd.

Bedrijven nemen een nieuwe positie in deze keten in. De grens tussen B2B en B2C vervaagt en alle partijen proberen hun goederen direct bij de consument te krijgen (All to Consumer). Product- en orderinformatie moet overal beschikbaar zijn en goederen dienen snel en efficiënt te bewegen.

Deze ontwikkelingen vragen om innovatieve en slimme software oplossingen om logistieke- en orderstromen af te handelen.

Over DirAct It

Wij zijn een software bedrijf​ met eigen software: Ceyenne software. Deze software automatiseert logistieke processen voor de afhandeling van orders. De software kan worden gebruikt voor orders die via verschillende verkoopkanalen kunnen worden geplaatst en die via verschillende distributiekanalen kunnen worden afgehandeld (omnichannel).

Ceyenne WMS

Onze Ceyenne software bestaat uit 4 onderdelen. Een belangrijke pijler binnen Ceyenne is het warehouse ​management systeem (WMS). Dit WMS stuurt alle logistieke processen in magazijnen aan. De software bepaalt hoe en waar de goederen in een magazijn worden opgeslagen en houdt de voorraden bij. Daarnaast bepaalt de software hoe de goederen zo efficiënt mogelijk verzameld, verpakt en verzonden worden.

Ceyenne concentrator

De concentrator software ​verzamelt informatie over orders en producten van verschillende systemen op een centrale plek. Vanuit die centrale plek worden alle verschillende systemen up to date gehouden. De software berekent welke informatie waar, wanneer en onder welke voorwaarden getoond mag worden. Het systeem bepaalt ook hoe een order het meest efficiënt kan worden afgehandeld en uitgeleverd.

Diensten

Behalve de software leveren wij ook de diensten om deze in gebruik te nemen. Vanwege de toenemende vraag naar Cloud-oplossingen hebben wij ons in de afgelopen jaren gespecialiseerd in hostingdiensten voor onze software. Op deze wijze kunnen wij onze klanten volledig ontzorgen in de automatiseringsbehoeften.

Groei

Sinds de oprichting in 2007 zijn wij sterk gegroeid. Waar tot drie jaar geleden deze groei vooral bij enkele grote klanten vandaan kwam, hebben we in 2014 bewust de keuze gemaakt om de focus meer te leggen op de doorontwikkeling en verkoop van onze Ceyenne software suite.

Dit zorgde al snel voor de groei van het aantal klanten. In 2015 zijn hiervoor de interne bedrijfsprocessen aangepast en geprofessionaliseerd. De benodigde flexibiliteit en continuïteit in ons personeelsbestand heeft eind 2015 geresulteerd in de oprichting van een kantoor in Sofia, Bulgarije.

In 2016 is besloten om alle onderdelen beter met elkaar te integreren. Het succes van de Ceyenne vertaalde zich naar de sterkste stijging in het aantal klanten ooit. Dit succes zet in 2017 op dusdanige wijze door, dat we de verdere oriëntatie op het buitenland zijn gestart.

Door het verleggen van de focus is de totaalomzet van minder hard gegroeid. Daarentegen is de verhouding van omzet uit de grote en overige klanten enorm verbeterd. Doordat het aandeel in de omzet uit Ceyenne software hierdoor vrijwel evenredig sterk is toegenomen is de recurring omzet ook sterk gestegen.

​De verhouding in de omzet uit verschillende branches en bedrijfstypes is als gevolg van de strategie in de afgelopen jaren verschoven naar een meer evenwichtige verhouding.

Ondanks dat we deze veranderingen in de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, zijn we in staat gebleken om winstgevend te blijven. Ook hebben we meer dan ooit kunnen investeren in product development.

Markt

Wij zijn actief in de markt van aanbieders van software voor logistieke omnichannel software. Het gaat om de markt in Nederland en België. Dit najaar worden de sales activiteiten in Duitsland en Oostenrijk gestart.

Een duidelijk omlijnde markt definitie is er voor ons niet. Hierdoor is de markt waar wij ons in begeven groot. In deze markt hebben we een klein marktaandeel. De bedrijven waar wij mee concurreren in onze acquisitietrajecten zijn veelal grote internationale bedrijven.

Groeisector softwaremarkt

De softwaremarkt is een groeisector (bronING Bank). De drijfveren die de ING Bank beschrijft zijn ook als trend zichtbaar in ons deel van de markt. De door ING Bank beschreven mogelijke rem op expansie vanwege het vinden van geschikt personeel zien wij als risico. Dat hebben wij ondervangen door een kantoor in Bulgarije te openen.

Naast bovengenoemde trend zien wij ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van mobiele apps en internet. De traditionele verschillen tussen de B2B- en B2C-markt verdwijnen. De e-commerce verkopen groeien en er liggen kansen voor de groothandel als ketenregisseur in de supply chain. Vooral deze laatste twee trends in de markt zijn van belang voor ons.

Toegevoegde waarde voor groothandel

Als eerste geldt dat onze producten zich steeds meer onderscheiden als toegevoegde waarde voor groothandelaren die in een digitale transitie naar de e-commerce zitten.

In haar economische beschouwingen voor 2017 op de groothandel meldt de ING Bank dat de omzet van de groothandel stijgt en er grote kansen als regisseur van de keten zijn (bronING Bank). Bedrijven zullen moeten automatiseren, omdat de branche hier vaak in achterloopt. Wij kunnen hier met onze Ceyenne software een uitstekende rol in spelen.

Stijging e-commerce

De stijging van de e-commerce-markt bedroeg in de eerste helft van 2017 13% ten opzichte van het vorige jaar (bron: ​Thuiswinkel.Org). De verwachting is dat de stijging  over heel 2017 12% zal bedragen. Deze trend heeft een positieve invloed op de grote van de markt waarin wij actief zijn.

Klanten

Onze klanten bevinden zich veelal in het midden van het ​mkb en zijn actief in onder meer de ​groothandel, logistieke dienstverlening of e-commerce. Vaak bevinden ze zich in een sterk veranderende markt of maken ze sterke groei door.

Management

André van Rijn, Algemeen Directeur (CEO)​ en medeoprichter ​is al meer dan 20 jaar ondernemer. Heeft ruim 25 jaar ervaring in operationele en commerciële functies op management en directie niveau.

Structuur

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: