Specificaties obligatie DirAct It

Uitgevende instelling DirAct It B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar
Coupon € ​6,67 per maand
Betaalbaar op Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk (zie prospectus)
​Vervroegde sluitingsdatum 29 september 2017
Uitgiftedatum 6 oktober 2017
Aflossingsdatum 6 oktober 2022
Zekerheden Geen
Tarieven Klik hier