Juli, 2022

Persbericht NPEX inzake DirAct It Resultaten eerste jaarhelft 2022

Aanhoudende groei in klanten en omzet
In de eerste helft van 2022 is de omzetgroei iets afgevlakt ten opzichte van eerdere periodes, maar met een stijging van ruim 9% ten opzichte van het eerste half jaar van 2021 kunnen we over een positieve periode spreken. Hoewel de stijging van de totale omzet iets achterbleef bij de doelstellingen, steeg de recurring omzet wel met bijna 30%. Hiermee voldoen we ruim aan onze prognoses om de verhoudingen in de samenstelling van de omzet te verbeteren. Met 4 mooie nieuwe klanten blijven we ook iets achter bij de gestelde doelen. De sales funnel is in de eerste helft van het jaar wel aanzienlijk beter gevuld dan eerdere jaren. Mede vanwege de intensivering van onze leadgeneratie en enkele succesvolle beurzen.

Het beëindigen van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 lijkt vooralsnog een licht negatief effect op onze markt te hebben. Waar in de afgelopen jaren met name de e-commerce markt profiteerde van deze situatie, lijkt dit effect af te nemen. Dit betekent dat de behoefte om de logistieke processen aan te passen ook is verminderd, waarmee tevens de behoefte aan een nieuw WMS. Vooralsnog lijkt het erop dat dit een kortstondige situatie was.

Klik hier voor het volledige bericht.