Halfjaarbericht Diract: Resultaten 2020

Klanten en omzet

In 2020 heeft DirAct It 12 nieuwe Ceyenne WMS klanten mogen verwelkomen (2019: 8). De tweede jaarhelft liet met 8 nieuwe klanten een forse verbetering zien vergeleken met de eerste 6 maanden waarin de lockdown ons commercieel parten speelde.

De omzet groeide met 2% (2019 exclusief eenmalige licentiebaten). De recurring omzet steeg met 25% naar 34% van de omzet, en de EBITDA kwam uit op €
481.000,- en bedroeg daarmee 14% van de omzet (2019: 6%).

Dankzij de door ons genomen maatregelen (hieronder toegelicht) zijn wij in staat geweest zowel het verkoop- als het operationele proces in de eerste lockdown gaande te houden, een aantal closing gesprekken door te voeren en na het opheffen van de lockdown snel weer tot conversie en productiviteit te komen.

De resultaten over 2020 alsmede onze maatregelen inzake COVID-19 lichten wij hieronder verder toe.

Klik hier voor het volledige bericht.