Februari, 2022

Persbericht NPEX inzake DirAct It Resultaten 2021

Positieve trend zet verder door
De strategie die zo’n vijf jaar geleden is ingezet komt ook in 2021 weer duidelijk tot uiting. De positieve trend die de afgelopen jaren al duidelijk was, wordt steeds beter zichtbaar. De groei in het aantal klanten, de omzet, de productiviteit en de
winstgevendheid voldeed aan de verwachtingen.

Mede doordat we in 2021 weer 10 nieuwe klanten mochten verwelkomen, konden we een omzet stijging van ruim 15% realiseren. De omzet steeg hiermee tot boven de € 3.9 miljoen. De recurring omzet steeg met zo’n 45% zelfs nog harder en bedraagt nu meer dan 42% van de totaal omzet.

De COVID-19 situatie lijkt geen aanmerkelijke invloed te hebben gehad op de omzet en resultaten in 2021. Het thuiswerken is inmiddels de standaard geworden en zal dit in de toekomst ook blijven. Hoewel er ten opzichte van 2020 wel weer beurzen, waren deze aanmerkelijk minder goed bezocht en hebben we hier nog geen
commerciële voordelen van ondervonden.

Lees hier het volledige bericht.