Specificaties 

obligatielening II

Uitgevende instelling PerfoTec Knowledgy B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € ​500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving emissie Vrijdag 30 december 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven
Open een rekening

Specificaties

certificaten van aandelen

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy 
Doelbedrag € 1.000.005 / 133.334 certificaten van aandelen
Minimumbedrag uitgifte Geen minimumbedrag
Uitgifteprijs € 7,50 per certificaat
Minimale afname  20 certificaten / € 150 exclusief emissiekosten
Dividendbeleid Wij kunnen dividend uitkeren als wij winst gemaakt hebben. Het bestuur zal dit overwegen goed te keuren, als er op dat moment een stabiele positieve cash flow is en de solvabiliteit na uitkering minimaal 35% bedraagt. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het bestuur zal dit niet goedkeuren als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat wij opeisbare schulden niet kunnen blijven betalen na het uitkeren van het dividend.  

Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus voor een uitgebreide toelichting. 

Einde inschrijving emissie Vrijdag 30 december 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + dividendbeleid Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven
Open een rekening

Specificaties 

obligatielening I

Uitgevende instelling PerfoTec B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 3 juni 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 3 juli 2020*
Uitgiftedatum tranche 3 3 augustus 2020*
Uitgiftedatum tranche 4 3 september 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 3 juni 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020. Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 26 juni 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 26 juni 2020. Inschrijvingstermijn 3de keer verlengd; initieel 27 juli 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 juli 2020. Inschrijvingstermijn tranche 4 vervroegd gesloten op 19-8-2020; initieel 27-8-2020.

Aanbod