Effecten Perfo Tec

Specificaties obligatie Perfo Tec

Uitgevende instelling Perfo Tec B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Uitgiftedatum 1e tranche 3 juni 2020
Uitgiftedatum 2e tranche 3 juli 2020
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving 3e tranche Maandag 27 juli 2020, 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020.  Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 26 juni 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 26 juni 2020.

Inschrijven emissie