Specificaties obligatie PerfoTec

Uitgevende instelling PerfoTec B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 3 juni 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 3 juli 2020*
Uitgiftedatum tranche 3 3 augustus 2020*
Uitgiftedatum tranche 4 3 september 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 3 juni 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020. Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 26 juni 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 26 juni 2020. Inschrijvingstermijn 3de keer verlengd; initieel 27 juli 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 juli 2020. Inschrijvingstermijn tranche 4 vervroegd gesloten op 19-8-2020; initieel 27-8-2020.

Aanbod