Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling Perfo Knowledgy B.V.
Lening € 1.400.000 / 1.400 obligaties*
Minimumbedrag uitgifte € ​500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 6 januari 2023
Uitgiftedatum tranche 2 6 februari 2023
Uitgiftedatum tranche 3 6 maart 2023
Uitgiftedatum tranche 4 6 april 2023
Uitgiftedatum tranche 5 8 mei 2023
Uitgiftedatum tranche 6 6 juni 2023
Uitgiftedatum tranche 7 6 juli 2023
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 6 januari 2028
Vervroegde aflossing Mogelijk na 3 jaar, zie H 6.4 prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Doelbedrag € 1.500.000

Specificaties

Certificaten van aandelen B

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy 
Doelbedrag € 1.000.005 / 200.001 certificaten van aandelen B
Minimumbedrag uitgifte Geen minimumbedrag
Uitgifteprijs € 5 per certificaat
Minimale afname  30 certificaten / € 150 exclusief emissiekosten
Dividendbeleid Wij kunnen dividend uitkeren als wij winst gemaakt hebben. Het bestuur zal dit overwegen goed te keuren, als er op dat moment een stabiele positieve cash flow is en de solvabiliteit na uitkering minimaal 35% bedraagt. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. Het bestuur zal dit niet goedkeuren als het bestuur weet of redelijkerwijs hoort te voorzien dat wij opeisbare schulden niet kunnen blijven betalen na het uitkeren van het dividend.  

Zie hoofdstuk 5.6 van het prospectus voor een uitgebreide toelichting. 

Uitgiftedatum tranche 1 Vrijdag 6 januari 2023
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 6 februari 2023
Uitgiftedatum tranche 3 Maandag 6 maart 2023
Uitgiftedatum tranche 4 Donderdag 6 april 2023
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + dividendbeleid Klik hier

Specificaties 

Obligatielening I

Uitgevende instelling PerfoTec B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 3 juni 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 3 juli 2020*
Uitgiftedatum tranche 3 3 augustus 2020*
Uitgiftedatum tranche 4 3 september 2020*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 3 juni 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn 1ste keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020. Inschrijvingstermijn 2de keer verlengd; initieel 26 juni 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 26 juni 2020. Inschrijvingstermijn 3de keer verlengd; initieel 27 juli 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 juli 2020. Inschrijvingstermijn tranche 4 vervroegd gesloten op 19-8-2020; initieel 27-8-2020.