Woerden, 27 juli 2020

PerfoTec verlengt wederom inschrijvingsperiode 

De directie van PerfoTec is verheugd dat er inmiddels voor meer dan € 1.300.000 is ingeschreven op de 8% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 1.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een derde tranche plaatsvinden op maandag 3 augustus 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de derde tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 27 augustus 2020, 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 3 september 2020 de vierde tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van alle tranches is 3 juni 2025.

Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf vrijdag 4 september 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Woensdag 3 juni 2020 Uitgifte eerste tranche
Vrijdag 3 juli 2020 Uitgifte tweede tranche
Maandag 27 juli 2020 17:00 uur Sluiting derde tranche
Maandag 3 augustus 2020 Uitgifte derde tranche
Donderdag 27 augustus 2020 17:00 uur Sluiting vierde tranche
Donderdag 3 september 2020 Uitgifte vierde tranche
Vrijdag 4 september 2020  Eerst mogelijke handel via NPEX

Klik hier voor het nieuwsbericht.