Woerden, 27 mei 2020 – De directie van PerfoTec is verheugd dat er inmiddels voor bijna
€ 800.000 is ingeschreven op de 8% obligaties. Vanwege de nog te verwachten
belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers
nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening
bedraagt € 1.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op woensdag 3 juni 2020 en zullen
vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis
van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag, 26 juni 2020, 17:00uur. Na sluiting van de
verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag, 3 juli 2020 de tweede tranche worden uitgegeven die vanaf
die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van beide tranches is 3 juni 2025.

Beide tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag, 6 juli 2020 verhandelbaar
zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn
Woensdag, 27 mei 2020, 17:00uur Sluiting eerste tranche
Woensdag, 3 juni 2020 Uitgifte eerste tranche
Vrijdag, 26 juni 2020, 17:00uur Sluiting tweede tranche
Vrijdag, 3 juli 2020 Uitgifte tweede tranche
Maandag, 6 juli 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX

Hoogachtend,

Bas Groeneweg
Directeur PerfoTec