PerfoTec verlengt nogmaals inschrijvingsperiode van 8% obligatielening

Woerden, 26 juni 2020De directie van PerfoTec is verheugd dat er inmiddels voor meer dan € 1.000.000 is ingeschreven op de 8% obligaties. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 1.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een tweede tranche plaatsvinden op vrijdag 3 juli 2020, nadat eerder een eerste tranche is uitgegeven op 3 juni 2020, en zullen vanaf 3 juli 2020 rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de tweede tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 27 juli 2020, 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 3 augustus 2020 de derde tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van alle tranches is 3 juni 2025.

Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf dinsdag 4 augustus 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Woensdag 3 juni 2020 Uitgifte eerste tranche
Vrijdag 26 juni 2020; 17:00 uur Sluiting tweede tranche
Vrijdag 3 juli 2020 Uitgifte tweede tranche
Maandag 27 juli 2020; 17:00 uur Sluiting derde tranche
Maandag 3 augustus 2020 Uitgifte derde tranche
Dinsdag 4 augustus 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX

Klik hier voor het nieuwsbericht.