Specificaties ​obligatielening II TUBES

Uitgevende instelling Creative Cloud Company B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Minimumbedrag uitgifte € 1.000.000 / 1.000 obligaties
Nominale waarde per obligatie € ​1.000
Rente 8,25% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,65% per jaar
Coupon € 82,50 per jaar / € 6,88 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 76,50 per jaar / € 6,38 per maand
Looptijd 5 jaar
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie hoofdstuk 4.4 prospectus
Einde inschrijving Donderdag 3 februari 2022 om 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Behoudens verkorting / verlenging inschrijvingstermijn.

Inschrijven

Specificaties ​obligatielening I TUBES

Uitgevende instelling Creative Cloud Company B.V.
Lening € 1.103.000 / 1.103 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 9,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 8,4% per jaar
Coupon € 90 per jaar / € 7,50 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 84 per jaar / € 7,00 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 1e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 1 juli 2020
Uitgiftedatum tranche 2 31 juli 2020
Uitgiftedatum tranche 3 1 september 2020
Uitgiftedatum tranche 4 1 oktober 2020
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 1 juli 2025
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijvingstermijn 1e keer verlengd; initieel 29 april 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 28 april 2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020. ​
Inschrijvingstermijn 3e keer verlengd naar 24-7-2020, initieel 24-6-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 24 juni 2020. ​​
​Inschrijvingstermijn 4e keer verlengd naar 25-8-2020, initieel 24-7-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 24 juli 2020.
Inschrijvingstermijn 5e keer verlengd naar 24-9-2020, initieel 25-8-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21 augustus 2020.

Aanbod