Hilversum, 3 maart 2022

Op de emissie van de TUBES 8,25% obligatielening II is inmiddels voor meer dan € 1.300.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een derde tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.000.000.

Op donderdag 10 maart 2022 worden de obligaties uit de tweede tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 4 april 2022 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 11 april 2022 de derde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op dinsdag 12 april 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Donderdag 3 maart 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 10 maart 2022 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 4 april 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Maandag 11 april 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Dinsdag 12 april 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

*Behoudens verkorting/verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang