Hilversum, 28 april 2020

De directie van Creative Cloud Company beseft dat als gevolg van de Corona Crisis de
omstandigheden op de financiële markten onzeker zijn. Bijna dagelijks maakt de overheid extra
steunmaatregelen bekend welke een grote impact hebben op de economie. Om geïnteresseerde
beleggers meer tijd te geven hebben wij besloten de inschrijvingstermijn met 4 weken te verlengen.

U kunt obligaties kopen tot en met woensdag 27 mei om 17.00 uur. De uitgifte van de obligaties zal
plaatsvinden op woensdag 3 juni 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. De obligaties zijn
verhandelbaar zijn op NPEX vanaf donderdag 11 juni 2020. De aflossingsdatum is 3 juni 2025.

Tijdslijn
Woensdag 27 mei 2020 om 17:00 uur; Sluiting inschrijving
Woensdag 3 juni 2020; Uitgifte obligaties
Donderdag 11 juni 2020; Eerst mogelijke handelsronde via NPEX

Hoogachtend,
Creative Cloud Company B.V.

G. Ritzen
Algemeen Directeur