Hilversum, 3 mei 2022

Op de emissie van de TUBES 8,25% obligatielening II is inmiddels voor bijna € 1.800.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een vijfde tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.000.000.

Op dinsdag 10 mei 2022 worden de obligaties uit de vierde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 3 juni 2022 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 10 juni 2022 de vijfde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op maandag 13 juni 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Dinsdag 3 mei 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Dinsdag 10 mei 2022 Uitgifte obligaties tranche 4
Vrijdag 3 juni 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 5
Vrijdag 10 juni 2022 Uitgifte obligaties tranche 5
Maandag 13 juni 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

*Behoudens verkorting/verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang