Hilversum, 4 april 2022

Op de emissie van de TUBES 8,25% obligatielening II is inmiddels voor bijna € 1.600.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een vierde tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.000.000.

Op maandag 11 april 2022 worden de obligaties uit de derde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op dinsdag 3 mei 2022 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op dinsdag 10 mei 2022 de vierde tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op woensdag 11 mei 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Maandag 4 april 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Maandag 11 april 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Dinsdag 3 mei 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4
Dinsdag 10 mei 2022 Uitgifte obligaties tranche 4
Woensdag 11 mei 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

*Behoudens verkorting/verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang