Hilversum, 3 februari 2022

Op de emissie van de TUBES 8,25% obligatielening II is inmiddels voor € 1.100.000 ingeschreven. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen naar een tweede tranche. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.000.000.

Op donderdag 10 februari 2022 worden de obligaties uit de eerste tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn. De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op donderdag 3 maart 2022 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op donderdag 10 maart 2022 de tweede tranche worden geplaatst. De obligaties zullen op vrijdag 11 maart 2022 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs*.

Tijdslijn

Donderdag 3 februari 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Donderdag 10 februari 2022 Uitgifte obligaties tranche 1
Donderdag 3 maart 2022 om 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Donderdag 10 maart 2022 Uitgifte obligaties tranche 2
Vrijdag 11 maart 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX*

*Behoudens verkorting/verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang