PerfoTec

Logo Perfotec websites
Menu
AFM - Geen prospectusplicht!

Specificaties obligatie ​PerfoTec

Uitgevende instelling Perfo Tec B.V.
Lening € 1.500.000 / 1.500 obligaties
Minimumbedrag  € 500.000 
Nominale waarde € 1.000 
Rente  8,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon  € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 6,17 per maand 
Uitgiftedatum 1e tranche 3 juni 2020 
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand
Looptijd Maximaal 5 jaar
Einde inschrijving 2e tranche Vrijdag 26 juni 2020, 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier
* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020.