Specificaties

Converteerbare obligaties

Uitgevende instelling ZEPCAM B.V.
Lening € 1.026.000 / 1.026 converteerbare obligaties*
Minimumbedrag uitgifte € 500.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,5% jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,9% per jaar
Coupon € 75 per jaar / € 6,25 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 69 per jaar / € 5,75 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 19e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Dinsdag 19 juli 2022
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 19 augustus 2022
Uitgiftedatum tranche 3 Maandag 19 september 2022
Uitgiftedatum tranche 4 Woensdag 19 oktober 2022**
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 19 juli 2027
Vervroegde aflossing Mogelijk na 2 jaar, zie hoofdstuk 4.3 van het prospectus
Conversieverhouding Elke obligatie kan worden omgezet in certificaten.
Voor 1 obligatie krijgt u 70 certificaten. Dit is gebaseerd op een prijs van afgerond € 14,29 per certificaat.
U bent niet verplicht om obligaties om te zetten.
Zie ook hoofdstuk 5 van het prospectus.
Conversiemogelijkheid U kunt vanaf januari 2023 tot het einde van de looptijd van de obligatie converteren op vooraf bepaalde data.
Zie ook hoofdstuk 5 van het prospectus.
Prospectus Klik hier
Essentiële-informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Doelbedrag was € 2.000.000; uiteindelijke obligatielening € 1.026.000.
**Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 2; initieel 12-7-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 12-7-2022.
Inschrijvingstermijn tweede keer verlengd naar tranche 3; initieel 12-8-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 12-8-2022.
Inschrijvingstermijn derde keer verlengd naar tranche 4; initieel 12-9-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 12-9-2022.

Certificaten van aandelen

Specificaties certificaten van aandelen ZEPCAM

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor ZEPCAM 2021
Totale uitgifte € 1.000.000 / 80.000 certificaten
Uitgifteprijs € 12,50 per certificaat
Dividendbeleid Zie hoofdstuk 5.6 prospectus
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 14 oktober 2021*
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 29 oktober 2021**
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 7-10-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 7-10-2021.
**Inschrijving tweede tranche vervroegd gesloten op 25-10-2021; initieel 8-11-2021.

Obligaties

Specificaties obligatielening ZEPCAM

Uitgevende instelling ZEPCAM B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Minimumbedrag € 1.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 16e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 16 september 2021*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 16 september 2026
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 8-9-2021; initieel 7-10-2021.