Certificaten van aandelen

Specificaties certificaten van aandelen ZEPCAM

Uitgevende instelling Stichting Administratiekantoor ZEPCAM B.V.
Totale uitgifte € 1.000.000 / 80.000 certificaten
Uitgifteprijs € 12,50 per certificaat
Dividendbeleid Zie hoofdstuk 5.6 prospectus
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 14 oktober 2021*
Uitgiftedatum tranche 2 Vrijdag 29 oktober 2021**
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven Klik hier

*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 7-10-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 7-10-2021.
**Inschrijving tweede tranche vervroegd gesloten op 25-10-2021; initieel 8-11-2021.

Aanbod

Obligaties

Specificaties obligatielening ZEPCAM

Uitgevende instelling ZEPCAM B.V.
Lening € 2.000.000 / 2.000 obligaties
Minimumbedrag € 1.000.000
Nominale waarde € ​1.000
Rente 8% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,4% per jaar
Coupon € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 74 per jaar / € 6,17 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 16e van elke maand
Uitgiftedatum Donderdag 16 september 2021*
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 16 september 2026
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving vervroegd gesloten op 8-9-2021; initieel 7-10-2021.

Aanbod