Delft, 12 juli 2022

Tijdslijn*

Dinsdag 12 juli 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Dinsdag 19 juli 2022 Uitgifte obligaties tranche 1
Vrijdag 12 augustus 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 19 augustus 2022 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 22 augustus 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlening van de inschrijvingstermijn.

AFM-regel lang