Delft, 12 juli 2022 – Inmiddels is er voor bijna € 800.000 ingeschreven op de 5-jarige ZEPCAM 7,5% converteerbare obligatielening. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen. De maximale omvang van de obligatielening blijft € 2.000.000.

Tijdslijn*

Dinsdag 12 juli 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 1
Dinsdag 19 juli 2022 Uitgifte obligaties tranche 1
Vrijdag 12 augustus 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 19 augustus 2022 Uitgifte obligaties tranche 2
Maandag 22 augustus 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlening van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Jurriaan Pröpper (CEO ZEPCAM) en Pieter van Oijen (CFO ZEPCAM)

AFM-regel lang