Delft, 12 augustus 2022 – Er is besloten de inschrijving op de emissie van de 5-jarige ZEPCAM 7,5% converteerbare obligatielening nogmaals te verlengen naar een derde tranche.

Op vrijdag 19 augustus 2022 worden de converteerbare obligaties uit de tweede tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.

Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn, eindigt de inschrijving op tranche 3 op maandag 12 september 2022 om 17:00 uur, waarna de obligaties op maandag 19 september 2022 worden uitgegeven en rentedragend zijn.

Tijdslijn
Vrijdag 12 augustus 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 2
Vrijdag 19 augustus 2022 Uitgifte obligatie tranche 2
Maandag 12 september 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3*
Maandag 19 september 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Dinsdag 20 augustus 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlening van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Jurriaan Pröpper (CEO ZEPCAM) en Pieter van Oijen (CFO ZEPCAM)

AFM-regel lang