Delft, 12 september 2022 – Er is besloten de inschrijving op de emissie van de 5-jarige ZEPCAM 7,5% converteerbare obligatielening nogmaals te verlengen naar een vierde tranche.

Op maandag 19 september 2022 worden de converteerbare obligaties uit de derde tranche uitgegeven, waarna deze rentedragend zijn.

Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn, eindigt de inschrijving op tranche vier op woensdag 12 oktober 2022 om 17:00 uur, waarna de obligaties op woensdag 19 oktober 2022 worden uitgegeven en rentedragend zijn.

Tijdslijn
Maandag 12 september 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 3
Maandag 19 september 2022 Uitgifte obligaties tranche 3
Woensdag 12 oktober 2022 17:00 uur Sluiting inschrijving tranche 4*
Woensdag 19 oktober 2022 Uitgifte obligaties tranche 4
Donderdag 20 oktober 2022 Eerst mogelijke handel via NPEX

*Behoudens verkorting/ verlenging van de inschrijvingstermijn.

Hoogachtend,

Jurriaan Pröpper (CEO ZEPCAM) en Pieter van Oijen (CFO ZEPCAM)

AFM-regel lang