Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling Bouman Industries B.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Coupon € 5,84 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 25e van elke maand
Uitgifte datum 25 april 2018*
Looptijd Maximaal 6 jaar
Aflossingsdatum 25 april 2024
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 17-4-2018; initieel 17-5-2018.

Specificaties 

Obligatielening I

Uitgevende instelling Bouman Industries B.V.
Lening € 2.490.000 / 2.490 obligaties
Nominale waarde € ​598.40*
Rente 12% per jaar*
Bonusrente 2% over de periode 10 augustus 2022 tot 10 november 2022 (nominaal € 1.000)**
3% over de periode 10 november 2022 tot 10 april 2023 (nominaal € 1.000)**
Coupon € 5,98 per maand*
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand
Uitgiftedatum 10 augustus 2016
Looptijd Maximaal 6 jaar**
Verlengde aflossingsdatum Uiterlijk 10 juli 20​23**
Prospectus Klik hier
Tarieven Klik hier

*Op 11 april 2023 heeft er een gedeeltelijke aflossing van € 401,60 per obligatie plaatsgevonden.
Per 12 april 2023 is de rente verhoogd van 5,8% naar 12% per jaar.
Initiële specificaties:
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: 5,8%.
Coupon: € 4,84 per maand
Aflossingsdatum 10 augustus 2022.
**Aflossingsdatum 1ste keer verlengd van 10-8-2022 naar 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 5-08-2022.
Aflossingsdatum 2de keer verlengd van 10-11-2022 naar 10-4-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-11-2022.
Aflossingsdatum 3de keer verlengd van 10-4-2023 naar 10-7-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21-4-2023.