Specificaties 

Obligatielening III

Uitgevende instelling Bouman Industries B.V.
Lening/ doelbedrag emissie € 2.500.000 (25.000 obligaties)
Minimumbedrag uitgifte € ​1.000.000
Nominale waarde per obligatie € ​100
Deelname emissie Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties)
Rente 9,6% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 9,0% per jaar
Coupon € 9,60 per jaar / € 0,80 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 9,00 per jaar / € 0,75 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 24e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 24 april 2024
Uitgiftedatum tranche 2 24 mei 2024
Looptijd Maximaal 72 maanden
Aflossing 24 april 2030
Vervroegde aflossing Mogelijk na 2 jaar, zie H1 Informatie Memorandum
Einde inschrijving emissie tranche 2 19 mei 2024
Einde inschrijving emissie tranche 3 19 juni 2024*
Zekerheden
 • 1e pandrecht op aandelen Bouman Industries B.V.
 • 2e pandrecht op de machines.
  • Er zit een 1e pandrecht bij Caple.
  • Bij aflossing lening Caple (€ 1 miljoen) 1e pandrecht naar obligaties
 • Borgtocht van € 150.000 van W.J. Beheer B.V.
 • Medeschuldenaarschap van de onderliggende rechtspersonen.
  • Machinefabriek Bouman B.V.
  • Bouman Processes B.V.
  • Bouman Produktie B.V.
  • Bouman Property B.V.
  • Bouman Industrial Services B.V.
Informatie Memorandum Klik hier
Essentiële beleggersinformatie Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.

Specificaties 

Obligatielening II

Uitgevende instelling Bouman Industries B.V.
Lening € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,0% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,4% per jaar
Coupon € 5,84 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,34 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 25e van elke maand
Uitgifte datum 25 april 2018*
Looptijd Maximaal 6 jaar
Aflossingsdatum 25 april 2024
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 17-4-2018; initieel 17-5-2018.

Specificaties 

Obligatielening I

Uitgevende instelling Bouman Industries B.V.
Lening € 2.490.000 / 2.490 obligaties
Nominale waarde € ​299,20*
Rente 12% per jaar*
Bonusrente 2% over de periode 10 augustus 2022 tot 10 november 2022 (nominaal € 1.000)**
3% over de periode 10 november 2022 tot 10 april 2023 (nominaal € 1.000)**
Coupon € 2,99 per maand*
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand
Uitgiftedatum 10 augustus 2016
Looptijd Maximaal 6 jaar**
Verlengde aflossingsdatum Uiterlijk 10 juli 20​23**
Prospectus Klik hier
Tarieven Klik hier

*Per 11 april 2023 eerste gedeeltelijke aflossing van € 401,60 per obligatie; nominale waarde verlaagd van € 1.000 naar € ​598,40.
Per 12 april 2023 is de rente verhoogd van 5,8% naar 12% per jaar.
Per 12 juni 2023 tweede gedeeltelijke aflossing van € 299,20 per obligatie; nominale waarde verlaagd van € ​598,40 naar € 299,20 en coupon verlaagd van € 5,98 naar € 2,99.
Initiële specificaties:
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: 5,8%.
Coupon: € 4,84 per maand
Aflossingsdatum 10 augustus 2022.
**Aflossingsdatum 1ste keer verlengd van 10-8-2022 naar 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 5-08-2022.
Aflossingsdatum 2de keer verlengd van 10-11-2022 naar 10-4-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-11-2022.
Aflossingsdatum 3de keer verlengd van 10-4-2023 naar 10-7-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21-4-2023.