Aan de houders van obligaties die Bouman Industries B.V. heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016.

L.S.,

Gisteren, 29 november 2022, om 18.00 sloot de termijn waarbinnen houders van obligaties die Bouman Industries B.V. (“uitgevende instelling”) heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016 konden stemmen over het voorstel van de uitgevende instelling inzake het uitstel van de aflossing van deze obligaties, zoals vermeld in het bericht van de uitgevende instelling van 9 november 2022.

De uitslag van de stemming is als volgt:

  • Beleggers die gezamenlijk 1.722 obligaties houden hebben “voor” gestemd.
  • Beleggers die gezamenlijk 8 obligaties houden hebben “tegen” gestemd.
  • De overige beleggers hebben zich van stemming onthouden.
  • De meerderheid van de beleggers die hun stem hebben uitgebracht heeft dus “voor” gestemd.

Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.

Met vriendelijke groet,
Mark Olie
Stichting Obligatiehoudersbelangen

30 november 2022