Almelo, 6 juni 2023

Aan de houders van obligaties die Bouman Industries B.V. heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016.

Beste Obligatiehouders,

Bouman Industries zal een tussentijdse aflossing van haar obligatielening aan alle houders van obligaties zoals hierboven genoemd uitvoeren. Op 09 juni 2023 zal er een aflossing plaatsvinden van ca. € 750.000,00.

Het restant van de obligatielening, zijnde het restant ca. € 750.000,00 zal volgens afspraak uiterlijk op 10 juli 2023 worden afgelost.

Wij willen de obligatiehouders danken voor het gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet, Bouman Industries B.V.

Wilco van Wijck CEO

Bekijk hier het volledige document.