BERICHT AAN HOUDERS VAN OBLIGATIES DIE BOUMAN INDUSTRIES B.V. HEEFT UITGEGEVEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS VAN 21 JUNI 2016 – UITSLAG VAN DE STEMMING

21 april 2023

L.S.,

Gisteren, 20 april 2023, om 17.00 sloot de termijn waarbinnen houders van obligaties die Bouman Industries B.V. heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016 konden stemmen over het voorstel van de uitgevende instelling inzake het hernieuwde uitstel van de aflossing van deze obligaties, zoals vermeld in de uitnodiging voor de buitengewone vergadering van 18 april 2023.

De uitslag van de stemming is als volgt:

  • Beleggers die gezamenlijk 1.290 obligaties houden hebben “voor” gestemd.
  • Beleggers die gezamenlijk 10 obligaties houden hebben “tegen” gestemd.
  • De overige beleggers hebben zich van stemming onthouden.
  • De meerderheid van de beleggers die hun stem hebben uitgebracht heeft dus “voor” gestemd.

Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.

Met vriendelijke groet,
Mark Olie
Stichting Obligatiehoudersbelangen