Beleggersberichten

SOB uitslag stemming hernieuwd voorstel 18-4-2023 uitstellen aflossing Bouman L1

Bouman L1 concept-notulen BVvO 18-4-2023

Bouman L1 uitnodiging BVvO en stemming 18-4-2023

Bouman L1 bericht inzake voortgang aflossing 5-4-2023

Halfjaarbericht H2 2022 Bouman Industries

Bouman L1 bericht Sales en Leaseback inzake aflossing 11-1-2023

SOB uitslag stemming Bouman L1 hernieuwd voorstel uitstellen aflossing 30-11-2022

Bouman L2 bericht van SOB 24-11-2022

SOB verzoek stemmen Bouman L1 hernieuwd voorstel uitstellen aflossing 24-11-2022

Pandakte Bouman Industries – SOB bijlage bericht 24-11-2022

Overeenkomst hoofdelijke medeschuldenaarstelling Bouman Industries – SOB bijlage bericht 24-11-2022

Verklaring zekerheden Bouman Industries – SOB bijlage bericht 24-11-2022

Notulen BVvO Bouman Industries L1 incl. presentatie 17-11-2022

Uitnodiging BVvO Bouman Industries L1 incl. stemming hernieuwd voorstel uitstellen aflossing 17-11-2022

Bericht Bouman obligatielening I vertraging aflossing 9-11-2022

Concept-notulen incl. presentatie VvO Bouman Industries 24-08-2022

SOB uitslag stemming voorstel Bouman Industries

Notulen BVvO Bouman Industries L1 incl. presentatie 5-08-2022

Halfjaarbericht H1 2022 Bouman Industries

Vertraging aflossing Bouman obligatielening I

Persbericht Bouman aflossing obligatielening I

Halfjaarbericht H2 2021 Bouman Industries

Presentatie VvO Bouman Industries 30-11-2021

Notulen VvO Bouman Industries 30-11-2021

Nogmaals uitstel jaarrekening 2020 Bouman Industries

Bouman Industries Halfjaarbericht H1 2021

Uitstel jaarrekening 2020 Bouman Industries

Bouman Industries Halfjaarbericht H2 2020

Notulen VvO Bouman Industries 11-1-2021

Beoogde financiering Bouman Industries 13-11-2020

Bouman Industries Halfjaarbericht 2019 + H1 2020

Notulen VvO Bouman Industries 8-11-2019

Notulen VvO Bouman Industries  24-10-2018

Notulen VvO Bouman Industries 10-10-2017