Bouman Industries

Op 1 januari 1950 werd ‘Machinefabriek Bouman’ opgericht. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een groep van ondernemingen met Bouman Industries als houdstermaatschappij.. Bouman Industries maakt hoogwaardige producten die niet zomaar door iedereen gemaakt kunnen worden. Er is voor het maken van onze producten en oplossingen specialistische kennis, ervaring en specifieke machines nodig.

Daarnaast richt Bouman Industries zich sinds ongeveer 7 jaar op het ontwikkelen en verkopen van eigen producten en oplossingen die gericht zijn op duurzaamheid en een schoner milieu volgens het ‘turning waste into profit principe’. Bouman heeft oplossingen ontwikkeld zoals (a) installaties voor het filteren en separeren van vloeistoffen (bijvoorbeeld het schoonmaken van vervuild water) en (b) installaties voor CO2 recycling.

De omzet van Bouman Industries is in 2017 ten opzichte van 2016 met bijna 20% gestegen naar een omvang van ruim € 12.000.000. De omzet is gestegen doordat in 2017 ten opzichte van 2016, de orderportefeuille aanzienlijk is gegroeid, zowel bij de bestaande klanten als nieuwe klanten.

Duurzame oplossingen

CO2 recycling

Steeds toenemende CO2 uitstoot (emissies van CO2) vormt de belangrijkste oorzaak voor het opwarmen van de aarde, met gevolgen voor het milieu. Vrijwel alle landen wereldwijd hebben in 2016 het Akkoord van Parijs ondertekend waarin zij zich gecommitteerd hebben aan een ambitieus klimaatbeleid. Onder andere dient volgens het akkoord de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 met 85% tot 95% gedaald te zijn. In Nederland betekend dit bijvoorbeeld halvering van de Nederlandse CO2 uitstoot in 2030.

Bouman Proces Technologie, onderdeel van Bouman Industries, ontwikkelt eigen innovatieve installaties voor de recycling van CO2, die wereldwijd toepasbaar zijn en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan de wereldwijde doelstellingen ten aanzien van het klimaat. De CO2 recycling installatie, is een installatie die zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot door vrijgekomen CO2 te hergebruiken, in plaats van in de lucht vrij te laten komen. De installatie haalt CO2 uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van afval en zet deze om in het mineraal natrium bicarbonaat (NaHCO3), ook wel bekend als zuiveringszout, baking soda of bakmeel.

Waterzuivering

In verschillende opkomende economieën wereldwijd dreigt door snelle industrialisering en intensieve landbouw het vuile water de volksgezondheid in gevaar te brengen, de sociale en economische ontwikkeling af te remmen en een tekort aan schoon water te creëren. Zo is sinds begin 2016 is het water van een derde van de Chinese meren en rivieren al niet meer geschikt voor menselijke consumptie. En drie vierde van de waterbassins, die de dertig grootste en demografisch het snelst groeiende metropolen in China van water voorzien, zijn sterk tot heel sterk vervuild

 Centri Tech Reparations Twente (‘CTST’), onderdeel van Bouman Industries, ontwikkelt installaties die op basis van ‘centrifuge technologie’ vloeibare stoffen kan scheiden of vloeibare en vaste stoffen kan scheiden. CTST heeft inmiddels machines verkocht voor het scheiden en zuiveren van vloeibare en vaste stoffen met betrekking tot separatie van onder andere dierlijke vetten, motorolie, silica, en ruimwater. Zodoende kunnen deze installaties, ingezet worden voor het zuiveren van vervuild rivierwater, (industrieel) afvalwater en ander vervuild water. De installaties zijn mobiel en wereldwijd toepasbaar zijn voor diverse sectoren.

In de video hiernaast ziet u hoe de installatie (Hybrid Centrifuge) ontwikkeld door CTST te werk gaat.

Voor meer informatie over de Hybrid Centrifuge separator kunt u de volgende brochure downloaden. Ook te vinden onder het kopje ‘Documenten’.

Zetmeelindustrie

Per 1 januari 2017 is Bouman Industries B.V. een strategisch partnerschap aangegaan met Nivoba B.V. (‘Nivoba’) en NivobaHovex B.V. (‘NivobaHovex’) te Veendam. Voor Nivoba en NivobaHovex, bedrijven die zich focussen op respectievelijk de verwerking van zetmeel en het ontwikkelen van installaties, processen en complete fabrieken voor de verwerking van zetmeel, is Bouman Produktie exclusief verantwoordelijk is voor de productie van machines en installaties. Het strategisch partnerschap houdt in dat Bouman Produktie B.V. (onderdeel van Bouman Industries B.V.), exclusief verantwoordelijk is voor de productie van machines en installaties voor deze bedrijven.

De vraag naar zetmeel groeit enorm wereldwijd. Naar verwachting bereikt de wereldwijde aardappelzetmeelmarkt in 2022 een volume van 113.9 miljoen ton, met een waarde van $106.64 miljard. Een van de beweegredenen daarvoor is de groeiende markt voor industriële aardappelzetmeel in de Azië-Pacificregio, vooral in China en India.

Ook Nivoba Hovex is wereldwijd actief. In september 2017 heeft Nivoba Hovex een opdracht aangenomen voor de bouw van een complete zetmeelfabriek in Sumatra. Zodoende is Bouman Produktie verantwoordelijk voor het ontwikkelen van machines en onderdelen voor deze locatie.

Machines bij Nivoba, ontwikkeld en geproduceerd door Bouman Produktie. De machines worden gebruikt voor productie van zetmeel uit aardappelen en cassaves.

De bouw van de zetmeelfabriek in Sumatra door Nivoba Hovex is van start gegaan. Aangezien Bouman verantwoordelijk is voor de productie van machines en installaties voor Nivoba B.V., houdt dit voor Bouman een opdracht in van ongeveer € 4.000.000, verspreid over twee (2) jaar, voor de levering van machines en onderdelen.

Nieuws 2018

In maart 2018 is Bouman Industries gestart met installeren van een nieuwe machine gestart op haar locatie in Almelo. De DMG 210 FD is een freesmachine die met name door Machinefabriek Bouman (divisie High Tech Machining) zal worden gebruikt. Deze machine zal extra capaciteit opleveren voor het ontwikkelen van grote onderdelen voor onder andere de automotive-, semi-conductor- en luchtvaartindustrie.

De DMG 210 FD wordt geinstalleerd op de locatie van Bouman Industries in Almelo en zal extra productiecapaciteit opleveren.

Klanten

Bouman Industries is een toeleverancier voor de Nederlandse en internationale maakindustrie met bijna 70 jaar ervaring in het ontwikkelen van hoogtechnologische oplossingen. Daarnaast richt Bouman Industries zich op het ontwikkelen en verkopen van eigen producten en oplossingen die gericht zijn op duurzaamheid en een schoner milieu. Zodoende heeft Bouman Industries klanten in verschillende sectoren zoals onder andere defensie, de semi-conductor industrie, medische industrie, voedingsmiddelenindustrie en bedrijven in duurzame oplossingen. Bouman Industries heeft onder andere de volgende klanten:

bouman-industries-npex-beleggen

Structuur Bouman Industries

Bouman Industries B.V., de uitgevende instelling, is een houdstermaatschappij zonder activiteiten. De onderneming staat aan het hoofd van de volgende 100% dochteronderneming: Bouman Industrial Supplier Group B.V., Bouman Produktie B.V., Machinefabriek Bouman B.V., Bouman Proces Technologie B.V., Centri Tech Separations Twente B.V., Bouman Engineering B.V., Bouman Industrial Services B.V. en Bouman Propert B.V.

De aandelen van Bouman Industries B.V. zijn verdeeld over:

  • W.J. Beheer B.V. bezit 50% van de aandelen. Dit is de persoonlijke holding van de heer W.J. van Wijck, een van onze mededirecteuren.
  • Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Rojuma II B.V. bezit 25% van de aandelen. Deze holding is gelieerd aan de heer R. den Hartog, een van onze mededirecteuren.
  • Advies-, Beheer- en Beleggingsmaatschappij Rojuma VI B.V. bezit 25% van de aandelen. Deze holding is gelieerd aan de heer R. den Hartog, een van onze mededirecteuren.
boumanindustrie-npex

Ondernemer

De heer Wilco van Wijck (54 jaar) is directeur en (indirect) bestuurder van ons (via WJ Beheer B.V.). Hij heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn. Wel is hij bestuurslid bij Stichting Topsport (KvK: 08120197) en bestuurder en eigenaar bij De Vijzel B.V. (KvK: 62099264).

De heer Wilco van Wijck (54 jaar) is directeur en (indirect) bestuurder van ons (via WJ Beheer B.V.). Hij heeft geen andere functies die voor ons relevant zijn. Wel is hij bestuurslid bij Stichting Topsport (KvK: 08120197) en bestuurder en eigenaar bij De Vijzel B.V. (KvK: 62099264).

Leendoel

De innovatieve technieken die door Bouman Industries zijn ontwikkeld, namelijk de ontwikkelde vloeistof separatietechniek en de CO2 recyclingtechniek, richten zich op het verduurzamen van verschillende industrieën wereldwijd. Gezien de toenemende vraag naar deze producten hebben wij werkkapitaal nodig ter ondersteuning van deze groei. Op het moment dat Bouman Industries een opdracht heeft verworven van een klant, moet zij investeren in de voorbereiding van de productieactiviteit, zoals het aanschaffen van gereedschappen en materialen. Daarnaast moet Bouman Industries, gezien de activiteiten van de onderneming met name projectmatig zijn, afhankelijk van de vraag naar de producten, extra personeel inzetten. Als er meer opdrachten worden verworven voor onder andere onze innovatieve producten, betekent het dat er in de meeste gevallen meer kosten moeten worden gemaakt aan voorfinanciering. Om opdrachten aan te kunnen nemen en zodoende groei te bewerkstelligen heeft Bouman Industries werkkapitaal nodig.

Daarnaast zal Bouman Industries een achtergestelde lening verstrekt door de voormalig aandeelhouder herfinancieren middels de opgehaalde gelden van de obligatielening.

Risico’s

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Bouman Industries geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus en het informatiedocument.

Tarieven obligatie lening II

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het prospectus en overige documentatie:

Aanbod op NPEX-effectenbeurs: