Emissie Bouman
9,6% Obligatie

Nieuw op NPEX? Reserveer zonder verplichtingen

Rente: 9,6% per jaar (excl. servicekosten), maandelijks uitgekeerd

Zekerheden: 1e Pandrecht op aandelen Bouman Industries B.V. en 2e pandrecht op machines

Borg: Borgtocht van W.J. Beheer B.V. van € 150.000

Deelname: Vanaf € 500 (5 obligaties)

Looptijd: 72 maanden

Lening: € 2.500.000

Einde inschrijving emissie T1: 19 april 2024

Einde inschrijving emissie T2: 19 mei 2024

Informatie Memorandum: Klik hier

Bouman Industries

Bouman is een hoogwaardig productiebedrijf in de metaalindustrie met een mooie basis van gerenommeerde klanten met wie ze al jarenlang samenwerken. DGA Wilco van Wijck heeft ruim 5 jaar geleden zijn hernieuwde strategie ingezet (langdurige samenwerking met mooie klanten door het leveren van een hoge toegevoegde waarde en daaraan gekoppeld hoge marges) waarvan Bouman steeds meer de vruchten begint te plukken. De corona periode heeft tijdelijk roet in het eten gegooid waardoor het uitrollen van de strategie vertraging heeft opgelopen.

Na de coronaperiode is goed te zien dat de strategie werkt gegeven de stabiele EBITDA van ruim 2 miljoen en de zeer goed gevulde orderportefeuille. Binnen een aantal jaar moet Bouman prima in staat zijn om te groeien naar € 3 miljoen EBITDA.

Aangezien alle belangrijke investeringen zijn afgerond dan wel in gang zijn gezet (o.a. een grote CNC machine van ruim € 2 miljoen, uitbreiding van het pand en een clean room) en de orderportefeuille zeer goed gevuld is, staat Bouman aan de vooravond van een groeispurt en de realisatie van mooie rendementen.

Nog géén NPEX-rekening?

Heeft u al een NPEX-rekening?

Business model

Bouman is een hoogwaardig productiebedrijf  in de metaalindustrie, dat voornamelijk gespecialiseerde aluminium onderdelen maakt voor de high-tech industrie. Bouman beslaat de totale range van engineering tot productie en integratie in de bedoelde (sub)systemen, al naar gelang met de klant is afgesproken. Het product varieert van een onderdeel tot de totale behuizing van een machine.

Bouman heeft een goede reputatie, wat ook blijkt uit de mooie klantenkring met bedrijven als VDL, Abbott, Thales, ASML, Fokker, Airbus, Océ, Grolsch en NedTrain. Bouman opereert in echte samenwerking met zijn klanten, meer dan alleen maar als de zoveelste leverancier. Betrokkenheid van Bouman begint dan ook doorgaans in de ontwerpfase van de klant. Daardoor heeft Bouman langdurige relaties, want bij vervolgorders voor de klant zal die ook opnieuw naar Bouman komen voor zijn deel daarin. Ook komen klanten terug bij Bouman op grond van de goede ervaringen in eerdere producties.

De activiteiten van Bouman bestaan uit de productie van gespecialiseerde complexe componenten in kleine oplages, samenstellen van machinecomponenten tot complete high-tech machines, productie van complete machines voor klanten die dat uitbesteed hebben (zoals Kuipers FPM BV), ontwerp en ontwikkeling van componenten en machines in nauwe samenwerking met de klant, assemblage en installatie van procestechnologie, toepassing van geavanceerde kennis over vloeistofscheiding, afvangen van CO2 uit industriële processen. Kortom, Bouman biedt hoogwaardige, complexe producten voor andere industriële ondernemingen.

De milieu-gerelateerde ontwikkelingen zijn apart gezet onder Bouman Environmental BV, dat een zusterbedrijf is van Bouman Industries BV, en als zodanig buiten ons krediet valt, zie ook het uitgebreide organogram.

Ontwikkelingen
Leidingwerk foodsector   

Vloeibare CO2 tank

Pilot plant Everlong CO2 capture maritime


Historie


Bouman is direct en indirect leverancier in de volgende sectoren:

• Semi-conductor industrie
• Luchtvaart industrie
• Defensie (radar) industrie
• Nucleaire / energie industrie
• Chemische industrie
• Medische industrie
• Pharmaceutische industrie
• Voedingsindustrie
• Environmental industrie

Ontwikkelingen
Radarsysteem

Machinebouw pharma-industrie

Zetmeelrasp


Strategie van Bouman IndustriesBusiness units

Vestigingen in Almelo & Veendam

• Bouman heeft twee locaties: Almelo (hoofdlocatie) en Veendam.
• In 2023 heeft Bouman haar eigen pand in Almelo verkocht middels een Sale & Lease Back (SLB).
• Met de SLB partner is overeengekomen dat er nog additioneel geïnvesteerd zal worden in een nieuwe hal inclusief clean room (aanpalend aan het huidige pand).
• Daarnaast zal de buitenkant van het pand een upgrade krijgen zodat het weer eigentijds is, hetgeen ten goede zal komen aan de innovatieve uitstaling van Bouman.
De markt

Bron: ABN AMRO rapport maart 2023

OMZET METAALBEWERKING VERDUBBELT NAAR 5 MILJARD EURO

De Nederlandse metaalbewerkers worden geconfronteerd met personeelskrapte, oplopende kosten voor digitalisering en hoge investeringen in het machinepark. Het is de vraag of het grote aantal relatief kleine bedrijven binnen de sector deze kosten kunnen dragen. Consolidatie ligt dan ook voor de hand. Met een totale marktomzet die bijna verdubbelt van een geschatte € 2,8 miljard euro in 2022 naar € 5 miljard euro eind 2030, is de markt aantrekkelijk voor externe investeerders.

Bron: Rabobank december 2023

De concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is goed, maar komt onder druk te staan. Dat is onder andere het gevolg van een vergrijzend personeelsbestand en een tekort aan technisch personeel.

Dat geeft zorgen, want de industrie is een belangrijke sector voor ons land. Niet alleen op economisch gebied (industrie draagt 12% bij aan het BBP en heeft een toegevoegde waarde van meer dan € 90 miljard), ook biedt de industrie oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Om concurrerend te blijven moet de industrie aan de slag met het werven en behouden van medewerkers enerzijds en het verhogen van de arbeidsproductiviteit anderzijds. De arbeidsproductiviteit moet tussen nu en 2035 flink omhoog; tot wel 60%. De oplossing? Die ligt bij automatisering en robotisering van de sector. 

Demi waterinstallatie pharma

Aanleg tankenpark biodieselRisico’s

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Bouman Industries geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het Informatie Memorandum en het blad met essentiële beleggersinformatie.


Tarieven obligatie lening

Onderstaand zijn de tarieven weergegeven die NPEX hanteert.

NPEX-rekening gratis
Geld storten gratis
Inschrijfkosten emissie 1% éénmalig
Servicekosten 0,05% per maand*

*Te berekenen over de nominale waarde van de obligaties in portefeuille op coupon betaaldatum en te verrekenen met de (maandelijkse) rentebetaling.

Bekijk de effecten:

 Klik op de onderstaande knop voor het Informatie Memorandum en overige documentatie:

Bent u geïnteresseerd in deze emissie?