Uitslag stemming voorstel Bouman Industries B.V.

Op 29 juli 2022 heeft Stichting Obligatiehoudersbelangen personen die houder zijn van 1 of meer obligaties die Bouman Industries B.V. (“uitgevende instelling”) heeft uitgegeven op grond van het prospectus van 21 juni 2016 uitgenodigd voor een buitengewone vergadering van obligatiehouders. De vergadering heeft eerder vandaag plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de directie van de uitgevende instelling het voorstel dat was opgenomen in de uitnodiging toegelicht en vragen van obligatiehouders beantwoord. De stichting verwijst hierbij naar de concept‐notulen van de vergadering die zijn gepubliceerd op de NPEX website.

De stichting diende stemmen uiterlijk vrijdag 5 augustus 2022 om 17.00 uur te hebben ontvangen. De uitslag van de stemming is als volgt:

• Houders van in totaal 1.584 obligaties hebben VOOR gestemd.
• Houders van in totaal 5 obligaties hebben TEGEN gestemd.
• De overige obligatiehouders hebben zich onthouden van stemmen.

Dit betekent dat het voorstel van de uitgevende instelling is aangenomen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen

5 augustus 2022, 17.05