Specificaties obligatie WAAR

Uitgevende instelling WAAR Nederland B.V.
Lening (doelbedrag 2) € 2.500.000 / 2.500 obligaties
Doelbedrag 1 € 1.000.000
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde € 1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 85 per jaar / € 7,09 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 79 per jaar / € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 6 augustus 2020
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 7 september 2020
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 6 oktober 2020
Uitgiftedatum tranche 4 Vrijdag 6 november 2020
Looptijd Maximaal 7 jaar
Aflossingsdatum 6 augustus 2027
Einde inschrijving tranche 5 Maandag 30 november 2020, 17:00 uur*
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 30 juli 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 juli 2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd; initieel 31 augustus 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 augustus 2020.
Inschrijvingstermijn 3e keer verlengd; initieel 29 september 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29 september 2020.                                           Inschrijvingstermijn 4e keer verlengd; initieel 30 oktober 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 oktober 2020.

Inschrijven emissie