Specificaties

Obligatielening

Uitgevende instelling WAAR Nederland B.V.
Lening € 1.711.000 / 1.711 obligaties
Minimumbedrag € 500.000
Nominale waarde € 1.000
Rente 8,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 7,9% per jaar
Coupon € 85 per jaar / € 7,09 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 79 per jaar / € 6,59 per maand
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand
Uitgiftedatum tranche 1 Donderdag 6 augustus 2020*
Uitgiftedatum tranche 2 Maandag 7 september 2020*
Uitgiftedatum tranche 3 Dinsdag 6 oktober 2020*
Uitgiftedatum tranche 4 Vrijdag 6 november 2020*
Uitgifte datum tranche 5 Maandag 7 december 2020*
Uitgifte datum tranche 6 Woensdag 6 januari 2021*
Uitgifte datum tranche 7 Vrijdag 5 februari 2021*
Looptijd Maximaal 7 jaar
Aflossingsdatum 6 augustus 2027
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

* Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 30 juli 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 juli 2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd; initieel 31 augustus 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 augustus 2020.
Inschrijvingstermijn 3e keer verlengd; initieel 29 september 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 29 september 2020.
Inschrijvingstermijn 4e keer verlengd; initieel 30 oktober 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 oktober 2020.
Inschrijvingstermijn 5e keer verlengd; initieel 30 november 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 november 2020.
Inschrijvingstermijn 6e keer verlengd; initieel 30 december 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30 december 2020.