WAAR Nederland B.V. verlengt inschrijvingsperiode van 8,5% obligatielening

Culemborg, 30 juli 2020 – Inmiddels is er voor € 500.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties, hiermee is het minimum bedrag van de obligatielening gehaald en is de uitgifte definitief. Vanwege de nog te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven.

De uitgifte van obligaties zal in een eerste tranche plaatsvinden op donderdag 6 augustus 2020, waarna de obligaties rentedragend zullen zijn. Let op: toewijzing voor de eerste tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 31 augustus 2020 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 7 september de tweede tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zullen zijn.

Tijdslijn

Donderdag 30 juli 2020 om 17:00 uur; Sluiting eerste tranche

Donderdag 6 augustus 2020; Uitgifte eerste tranche

Maandag 31 augustus 2020 om 17:00 uur; Sluiting tweede tranche

Maandag 7 september 2020; Uitgifte tweede tranche

Dinsdag 8 september 2020; Eerst mogelijke handel via NPEX

Klik hier voor het volledige bericht