Culemborg, 30 oktober 2020

Inmiddels is er voor meer dan € 700.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties. Vanwege de te verwachten belangstelling is besloten om de inschrijvingstermijn van de 8,5% obligatielening nogmaals te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van de obligaties zal in een vierde tranche plaatsvinden op vrijdag 6 november 2020. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de vierde tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op maandag 30 november 2020 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op maandag 7 december 2020 de vijfde tranche worden uitgegeven,
waarna deze obligaties rentedragend zijn. De aflossingsdatum van alle tranches is 6 augustus 2027. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf dinsdag 8 december 2020 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Vrijdag 30 oktober 2020 om 17:00 uur Sluiting vierde tranche
Vrijdag 6 november 2020 Uitgifte vierde tranche
Maandag 30 november 2020 om 17:00 uur Sluiting vijfde tranche
Maandag 7 december 2020 Uitgifte vijfde tranche
Dinsdag 8 december 2020 Eerst mogelijke handel via NPEX