Culemborg, 30 november 2020

Inmiddels is er voor meer dan € 900.000 ingeschreven op de 8,5% obligaties. Er is besloten om de inschrijvingstermijn van de 8,5% obligatielening nogmaals te verlengen om potentiële beleggers nog de mogelijkheid te bieden in te schrijven. De maximale omvang van de obligatielening bedraagt € 2.500.000.

De uitgifte van obligaties zal in een vijfde tranche plaatsvinden op maandag 7 december 2020 en zullen vanaf die datum rentedragend zijn. Let op: toewijzing voor de vijfde tranche geschiedt op basis van een afgeronde inschrijving.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op woensdag 30 december 2020 om 17:00. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op woensdag 6 januari de zesde tranche worden uitgegeven die vanaf die datum rentedragend is. De aflossingsdatum van alle tranches is 6 augustus 2027. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf donderdag 7 januari 2021 verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs

Tijdslijn

Maandag 30 november 2020 om 17:00 uur Sluiting vijfde tranche
Maandag 7 december 2020 Uitgifte vijfde tranche
Woensdag 30 december 2020 om 17:00 Sluiting zesde tranche
Woensdag 6 januari 2021 Uitgifte zesde tranche
Donderdag 7 januari 2021 Eerst mogelijke handel via NPEX