Culemborg, 30 december 2020

Inmiddels is er voor € 950.000 ingeschreven op de WAAR Nederland B.V. 8,5% obligatielening. Er is besloten de inschrijvingstermijn te verlengen.

De uitgifte van obligaties zal in een zesde tranche plaatsvinden op woensdag 6 januari 2021. Deze obligaties zullen vanaf die datum rentedragend zijn.

De verlengde inschrijvingstermijn eindigt op vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur. Na sluiting van de verlengde inschrijfdatum zal op vrijdag 5 februari 2021 de zevende tranche worden uitgegeven, waarna deze obligaties rentedragend zijn.

De aflossingsdatum van alle tranches is 6 augustus 2027. Alle tranches zijn met elkaar verhandelbaar en zullen vanaf maandag 8 februari 2021* verhandelbaar zijn op de NPEX-effectenbeurs.

Tijdslijn

Woensdag 30 december 2020 om 17:00 uur Sluiting zesde tranche
Woensdag 6 januari 2021 Uitgifte zesde tranche
Vrijdag 29 januari 2021 om 17:00 uur Sluiting zevende tranche
Vrijdag 5 februari 2021 Uitgifte zevende tranche
Maandag 8 februari 2021 Eerst mogelijke handel via NPEX