Notering beëindigd per 28 december 2023.

Let op: Faillissement uitgesproken

Specificaties obligatie Slim Opgewekt

Uitgevende instelling Slim Opgewekt Groep B.V.
Lening € 3.454.000 / 3.454 obligaties
Nominale waarde € ​1.000
Rente 7,5% per jaar (excl. servicekosten)
Rente -/- servicekosten 6,9 % per jaar (excl. servicekosten)
Coupon € 6,25 per maand (excl. servicekosten)
Coupon -/- servicekosten € 5,75 per maand (excl. servicekosten)
Uitgiftedatum 28 december 2018*
Betaaldatum coupon Binnen 5 werkdagen na de 28ste van elke maand
Betaling opgeschort per eind mei 2020**
Looptijd Maximaal 5 jaar
Aflossingsdatum 28 december 2023
Aflossing uitgesteld**
Vervroegde aflossing Mogelijk, zie prospectus
Prospectus Klik hier
Informatiedocument Klik hier
Tarieven + rekenvoorbeeld Klik hier

*Inschrijving emissie verlengd tot en met 21-01-2019; initieel 20-12-2018. Zie ook nieuwsbericht Slim Opgewekt d.d. 20-12-2018.
**Couponbetaling initieel opgeschort tot ultimo 2020, zie nieuwsbericht Slim Opgewekt update Q1 2020: Effecten Corona-crisis en opschorting rentebetaling per eind mei 2020.
Vervolgens voor onbepaalde tijd opgeschort. De rentebetaling en aflossing mogen pas plaatsvinden indien aan gestelde voorwaarden door Triodos Bank zijn voldaan. Zie nieuwsbericht Slim Opgewekt persbericht 14 augustus.