14 augustus 2020

Geachte belegger,

Ten gevolge van het faillissement van Slim Opgewekt B.V. heeft Slim Opgewekt Groep B.V. (“uitgevende instelling”) een aanvullende financiering van € 400.000 aangevraagd bij Triodos Bank ten behoeve van de doorstart van de bedrijfsactiviteiten.

Triodos Bank is voornemens deze financiering te verstrekken tegen voorwaarden wanneer rente en aflossing aan obligatiehouders mogen plaatsvinden. De rentebetalingen en aflossing door uitgevende instelling aan de obligatiehouders mogen volgens de Triodos voorwaarden alleen plaatsvinden, indien de nieuw op te richten vennootschap (werkmaatschappij) op het betaalmoment van rente en/of aflossing voldoet aan de navolgende bancaire voorwaarden:

A. De periodiek verschuldigde rente wordt opgeschort totdat:
• Triodos debt / actual ebitda* kleiner is dan 3,5 en
• Triodos debt kleiner is dan € 1 miljoen.
B. Aflossing kan slechts plaats vinden indien:
• Triodos debt / actual ebitda* kleiner is dan 2,0 en
• Triodos debt kleiner is dan € 0,5 miljoen.

Klik hier voor het volledige persbericht.