24 juni 2022

Update WHOA traject: succes van het WHOA traject is afhankelijk van de medewerking van de Bank. Vaststellen van de Jaarrekeningen wordt uitgesteld in verband met de lopende WHOA traject. Verwachte zittingsdatum voor de rechtelijke procedure vertrokken bestuurder zal plaatsvinden in november of december.

Lopende WHOA traject
Het zogenaamde WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) traject is in gang gezet voor de Slim Opgewekt Groep. Het doel van de WHOA is om de totale schuldenlast terug te brengen tot een niveau dat in lijn is met de huidige omvang van de organisatie. Als dit niet slaagt zal dat een faillissement tot gevolg hebben. Een WHOA akkoord beoogt een positiever resultaat voor alle stakeholders. De uitwerking hiervan vindt door de directie plaats in samenspraak met de financieel en juridisch adviseur. De dekkingsmogelijkheden voor het uitkeren van een WHOA-akkoord worden nu onderzocht en uitgewerkt. De Triodos Bank heeft uitstel verleend op de aflossing van haar schulden tot 15 juli ‘22. Uitwerking van het WHOA voorstel vergt meer tijd dan verwacht, hiervoor zal de directie een verzoek tot verlenging van het uitstel van de aflossing bij de Bank indienen. Evenals voor de betalingsachterstanden aan de belastingdienst. Ook hier zal een verzoek tot uitstel worden gevraagd totdat het WHOA traject is doorlopen.

Jaarcijfers 2021 in concept
De (geconsolideerde) concept jaarrekening 2021 is gepubliceerd op de website van NPEX. Binnenkort volgt een toelichting hierop. Tevens worden binnenkort de halfjaarcijfers (eerste helft 2021) gedeeld. Vanwege het uitblijven van de continuïteitsverklaring zijn de jaarcijfers van 2021 niet vastgesteld/ definitief gemaakt door de accountant. Het betreft derhalve concept jaarcijfers welke door de bestuurders reeds zijn doorgenomen en besproken met de accountant.

In afwachting vonnis rechtszaak
De rechtbank plant een zitting ter behandeling van de integrale inhoudelijke zaak met de vertrokken bestuurder. Slim Opgewekt Groep BV hebben hun processtuk ingediend. Naar verwachting zal de zitting in november of december van dit jaar plaatsvinden.